Petr Sokol: Počítání voleb

25. října 2010
25 Řij
www.reflex.cz
14.10.2010

Při sčítání hlasů se nejprve určí, kolik jich dostali jednotliví kandidáti. Jejich výsledek činí součet jejich osobních hlasů (malých křížků u jejich jmen) a hlasů získaných díky hlasu pro celou politickou stranu (velkého křížku). Ve druhém kroku se sečtou hlasy pro jednotlivé strany, a to jednoduchým součtem hlasů všech jejich kandidátů. Následně se vyřadí strany, jež nezískají alespoň pět procent hlasů. Naopak ty úspěšné si mezi sebe systémem poměrného zastoupení (d'Hondtovým dělitelem) rozdělí křesla v zastupitelstvu. Zbývá už jen určit, kteří konkrétní kandidáti tato křesla obsadí. Základem je pořadí na kandidátce, jež může změnit pouze kandidát, který získal o 10 procent víc hlasů, než je průměrný zisk hlasů u všech kandidátů jeho strany. Pokud kandidát tuto podmínku splní, skáče na první místo. Je-li takových lidí více, seřadí se v čele kandidátky podle počtu získaných hlasů. Další místa se obsadí podle původního pořadí na kandidátce.

Reflex 41/2010