Ladislav Tajovský: Reformy: nezjemňovat, zrychlit!

25. října 2010
25 Řij
www.ihned.cz
18.10.2010

Detailní a skryté výsledky demokratických voleb - kterýchkoliv, tedy i těch z minulého týdne - nechť zkoumají politologové, sociologové či statistici. Ekonom však může říci, že každopádně tentokrát by asi nejlepším poselstvím komunálních a prvního kola senátních voleb bylo, kdyby se jejich skutečný dopad na tvorbu a charakter hospodářsko-politických rozhodnutí omezil právě a jen na politické proklamace s nulovým praktickým dopadem.

Zcela jistě totiž zesílí hlasy volající po korekci avizovaných reformních opatření. Přinejmenším se objeví hlasy, volající ke změnám jejich rozložení v čase. Volby lze vyložit všelijak, ale kdybychom je chtěli vnímat jako vyjádření masivního společenského konsenzu nad potřebou radikálních reforem, museli bychom si mnohé přimyslet a stejně tak mnohé pominout. Z pohledu Nečasova kabinetu však volby trochu paradoxně přinášejí úplně jiné poselství, než jaké z jejich "prvoplánových" výsledků čtou převládající komentáře.

Vláda má dnes jedinou možnost, jak ve svém zatím spíše deklaratorně reformním směřování uspět, a to včetně úspěchu politického. Chce-li si současná koalice zachovat elementární naděje na cokoliv jiného než debakl v příštích opravdu důležitých volbách, pak musí přestat odkládat nezbytná opatření na léta 2012 atd.

Politický cyklus jednoznačně nahrává "udržovačům" dnešního stavu a levice si skutečně nemůže přát nic víc než zmírnění a rozmělnění plánovaných opatření. Motivací k takovému přání však není soucítění s vrstvami, které budou reformními opatřeními postiženy, ale oprávněná obava z jejich potenciálního ozdravného vlivu. Historie - včetně té velice nedávné - totiž dává za pravdu spíš těm, kteří přisuzují veřejnosti (voličům) mnohem víc zdravého rozumu, než jak tomu bývá zvykem. Například radikálně reformní vláda v Lotyšsku zmítaném skutečně existenčními problémy přežila celkem pochopitelné sociální bouře, aby pak těžila z evidentního zlepšení situace a zvítězila ve volbách, jejichž tématem číslo jedna byla právě otázka dalšího hospodářsko-politického směřování.

V české realitě zatím skutečná systémová opatření spíše tušíme a čekáme na jejich výslednou podobu. Proreformně naladěná část veřejnosti byla ochotna strpět předvolební přešlapování na místě, ovšem s tím, že opravdové reformy přijdou až po volbách, kdy vláda dostane poměrně dlouhý čas k nadechnutí a k práci.

Vůbec není jisté, že koaliční trojlístek ve svém snažení uspěje. Jestliže však úspěch reforem nelze předem garantovat, mimo jiné při vědomí bezpočtu nepředvídatelných externích vlivů, pak lze naopak s velkou dávkou jistoty předpovědět jejich neúspěch, budou-li právě tyto volby znamenat další zvolnění a utlumení reformního úsilí.

Volby z minulého týdne lze interpretovat různě; nakonec i tak, že na interpretaci zcela rezignujeme a jejich výsledek "zařadíme do kontextu" všemožných volebních klání, která česká kotlina za posledních několik málo let zaznamenala. Asi nejlepším poselstvím voleb tak bude fakt, že pro některé jejich přímé účastníky už při žádných dalších volbách nezbude místo na kandidátce.

Hospodářské noviny, 18. října 2010

Původní článek najdete zde.