Rektor CEVRO Institutu Josef Šíma pro LN: Soukromé školy v podezření

27. července 2010
27 Červ
www.lidovky.cz
27.07.2010

Debaty o zavádění školného na vysokých školách dostávají téma školství na první stránky novin. Veřejnost sice ví, že vedle škol veřejných existují i školy soukromé, kde se školné platí, ale málokdo si je vědom, jakého rozsahu soukromé vysoké školství za poslední roky dosáhlo. Na soukromých vysokých školách již studuje přes 50 tisíc studentů! A ti platí na jednu stranu školné za vzdělání své, a na druhou stranu svými daněmi státem dotované studium pro ostatní. Proč toto není předmětem debat o dostupnosti vzdělání a je bráno jako samozřejmost, ptají se často takto postižení studenti. A do jaké složité situace staví existující zákony lidi, kteří se rozhodli založit školu a musejí obstát v nerovné soutěži se státem dotovanou konkurencí? Rána pod pás Založení soukromé vysoké školy v takovýchto podmínkách vyžaduje ohromné množství práce a odvahy. A to platí tím více, čím je škola mladší a její zrod koliduje s demografickým propadem a zvyšující se konkurencí v poskytování vzdělání. Je proto ranou pod pás, když je na první straně celostátního deníku otištěn článek, který školu, jež si zakládá na svém elitním profesorském sboru a začíná sklízet první plody své několikaleté práce, očerňuje (Langrova stopa, LN 13. 7.).
Pochybení? Žádné! Autor "tipuje". Žhavá stopa? Tři vyučující přišli z VŠFS, školy, která je nyní pod drobnohledem akreditační komise. Nikoho by však nemělo překvapit, že na nově zakládanou školu lidé odněkud přicházejí. Například v článku zmiňovaný Miroslav Novák je elitním českým politologem s mezinárodním renomé, prvním profesorem politologie na Univerzitě Karlově, a tedy po zásluze i odborným garantem nového oboru politologie vysoké školy CEVRO Institut. (Ten již dnes v žebříčcích kvality obsazuje nejvyšší místa v zemi!) Napsat však, že na novou školu přišel profesor Univerzity Karlovy, nezní patrně pro senzaci hledajícího Petra Kamberského dostatečně zajímavě.
I další klíčoví vyučující školy a garanti oborů odněkud přišli! Z Akademie věd, několika elitních fakult Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity, Ústavu mezinárodních vztahů atd. Bez nadsázky největší kapacity právní vědy, politologie, sociologie, historie, ekonomie. Kdo má zájem, snadno zjistí a ověří, koho nezajímají fakta a chce se raději oddávat své bujné představivosti o zaručených piklích v "nejpolitičtější škole ze všech", neměl by raději psát do seriózních periodik. Skutečná "Langrova stopa" I Petr Kamberský si asi umí představit, jak sebezničující by byl podnikatelský počin, kdy by někdo investoval prostředky například do vybudování kvalitních novin, zaměstnal by elitní novináře a následně by z pozice zakladatele nutil své zaměstnance psát tendenčně a na objednávku. Přišel by velmi rychle o čtenáře, o dobré zaměstnance, své největší aktivum, a o roky vlastní práce. V případě soukromé školy je tomu také tak. Abychom uspěli, musíme být inovativní. A to se daří.
Skutečná "Langrova stopa" spočívá tedy v tom, že dal vzniknout škole, která kromě standardu nabízeného jinde nabízí i něco navíc. Přidává pečlivé objasňování liberálněkonzervativní varianty správy věcí veřejných. To nenabízelo školství socialistické a ani dnes se tento přístup takto systematicky nikde nestuduje. Škola je zároveň otevřená a transparentní, což je nejúčinnější obranou před divokými spekulacemi a spikleneckými teoriemi.

Lidová noviny, 27.7.2010