CEVRO provedlo průzkum mezi končícími poslanci, jak vnímají svojí práci

29. Června 2010
29 Čer
CEVRO

Ačkoliv se poslanci cítili ve své práci veřejností nedocenění, devět z deseti by politiku neopustilo. To vyplynulo z průzkumu, který mezi poslanci na konci minulého funkčního období provedlo sdružení CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie.

CEVRO oslovilo všech dvě stě poslanců anonymním internetovým průzkumem a položilo jim několik otázek. Ankety se zúčastnila třetina oslovených a to napříč politickým spektrem.

Ačkoliv na otázku, zda si podle nich společnost váží dostatečně jejich práce, odpovědělo kladně pouhých 11% poslanců, 93% zúčastněných by do politiky šlo znovu, pokud by se o tom měli dnes rozhodovat. V poslanecké lavici by chtělo znovu zasednou 74% z nich.

Téměř všichni ti, kteří nechtěli v práci poslance pokračovat si myslí, že si společnost jejich práce neváží dostatečně.

Pokud poslanci hodnotí vlastní práci, 55% je s ní spíše spokojeno, 32% určitě. Pouze 13% poslanců je s prací, kterou ve sněmovně odvedlo, nespokojeno. Poslankyně jsou se svou prací spokojenější než muži.

Zajímavé je také srovnání vnímání politiky u nás a v ostatních zemích EU. Nikdo z poslanců a poslankyň si nemyslí, že by bylo politické prostředí v ČR lepší než v jiných zemích EU. Třetina si myslí, že je horší a dvě třetiny ho vidí na srovnatelné úrovni.

Grafy zde.