Petr Sokol: Volby: cena hlasu

18. Června 2010
18 Čer
www.reflex.cz
17.06.2010

Jeden hlas může rozhodnout - to potvrdily nedávné výsledky voleb v rakouské spolkové zemi Burgenland.

V zemských volbách v nejvýchodnější části Rakouska poprvé kandidovala nezávislá kandidátka Listina Burgenland. Toho by si asi kromě voličů v zemi na rakouskomaďarském pomezí a politických odborníků všiml jen málokdo. Listina Burgenland, kterou vytvořili hlavně nezávislí komunální politici, ale bojovala o překonání čtyřprocentní hranice pro vstup do zemského sněmu a nakonec uspěla. Ovšem zajímavým způsobem, když získala přesně potřebný počet hlasů, rovnající se čtyřem procentům všech platných hlasovacích lístků. Kdyby se jen jeden jediný volič rozhodl jinak a volil jinou stranu, získala by Listina Burgenland 3,99978831 % a do zemského sněmu by nevstoupila.
Příklad z Burgenlandu navíc není jediným příkladem potvrzujícím důležitost každého volebního hlasu. Před třemi lety ztratila v zemských volbách v německé spolkové zemi Brémy populistická kandidátka Zlobící se občané (BIW) vstup do zemského sněmu také o jediný hlas.
A kdo by nechtěl chodit do zahraničí, může si připomenout krajské volby z roku 2004, kdy v Královéhradeckém kraji kandidátka Volba pro kraj překročila pětiprocentní hranici o tři čtvrtě hlasu. K dosažení pěti procent bylo v těchto volbách třeba 7107,25 hlasu a Volbu pro kraj podpořilo 7108 voličů. Volit má tedy určitě cenu.

Reflex 24/2010