CEVRO doporučuje: konference Je kancléřský systém řešením politické nestability v ČR?

06. května 2010
06 Kvě
www.marekbenda.cz

CEVRO si vám dovoluje doporučit konferenci, kterou pořádá poslanec PČR Marek Benda ve spolupráci s nadací Hannse Seidela.

Konference se koná v Poslanecké sněmovně 10. května od 10.00 hodin. Registrace není nutná.

Podrobnosti naleznete v pozvánce ke stažení.

Program konference:

1. blok 10:00 – 11:15

Dr. Iván Halász - Ústav státu a práva Maďarské akademie věd
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Doc. JUDr. Jan Kysela Ph.D. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka Ph.D. – Právnická fakulta Masarykovy univerzity

2. blok 11:30 – 13:00

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M. - Fakulta právnická Západočeské univerzity
Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. – CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie
Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. – Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Mgr. Ladislav Vyhnánek - Právnická fakulta Masarykovy univerzity