ODS diskutuje s občany, ČSSD se straníky

18. dubna 2010 - Ivan Langer
18 Dub

V polovině února představila ODS dokument Vize 2020, který shrnuje její pohled na vývoj České republiky v budoucích deseti letech. Výsledný dokument vychází z podnětů čtrnácti krajských konferencí, na kterých vystoupili nejen členové ODS, ale také odborníci celého spektra názorů.

Takhle by asi vypadala neutrální zpráva o dění v posledním měsíci v ODS. Ne všichni však unikátní projekt ODS, který zhlédlo více než dva a půl tisíce lidí, tisíce jej sledovaly v televizi a stovky poslaly návrhy přes internet, takhle ocenili. Samozřejmě přišly stížnosti, že nebyla možnost diskutovat, nebyly promítnuty všechny návrhy do materiálu, dokument je příliš obecný…

Diskuse možná byla, a to v každém kraji. Každý měl šanci na konferenci přijít, prohlédnout si její průběh na internetu, pokud ji nestihl, případně připojit názor. Žádná jiná strana podobně rozsáhlý a zároveň veřejnosti otevřený projekt neudělala. ČSSD dělá Vizi 2025 čistě mezi stranickými odborníky a oranžové knihy diskutuje pouze na internetu, neosobně, bez bezprostředního kontaktu a reakce. Bude o jejich „projektu“ referováno stejně? Bude srovnán s projektem Vize 2020?

Podobný osud jako Vizi 2020 postihl i nestranický ekonomický orgán ODS s názvem ESO. Cílem této skupiny je poskytnout ODS a potažmo veřejnosti odborně podložené a prodiskutované návrhy na řešení dopadů ekonomické krize. Členy jsou ekonomové z renomovaných institucí a akademických kruhů. Ekonomický program ČSSD naproti tomu připravují recyklovaní a loajální straníci Jiřího Havla, Jana Mládka a právníka Bohuslava Sobotky, kteří nabízejí pouze staré a vesměs neúspěšné koncepty.

Jak v takové situaci reagovat na permanentní kritiku i na pozitivní nápady? Nenechme se znechutit! Práce novinářů je z velké části závislá na kritice politických stran a je to tak asi dobře. Řešením je trpělivě vysvětlovat a upozorňovat na absurdnosti a hrozivé dopady nápadů socialistů. Ukazovat, co přinesou běžnému člověku. Není to totiž tak, že ODS myslí na bohaté a ČSSD na chudé. Klíčem k úspěchu je říct jak.