Vědomostní test: Český antikomunismus

18. dubna 2010 - redakce
18 Dub

1/ Který z českých senátorů patří k nejvýznamnějším bojovníkům proti komunismu?
a)         Jaromír Štětina
b)         Jaromír Jermář
c)         Soňa Paukrtová

2/ Ve kterém roce vznikl zákon o protiprávnosti komunistického režimu?
a)         1991
b)         1992
c)         1993

3/ Kdo je autorem památníku obětem komunismu na pražském Újezdě?
a)         David Černý
b)         Olbram Zoubek
c)         Michal Gabriel

4/ Kdy se slaví Den památky obětí komunistického režimu
a)         27. června
b)         21. srpna
c)         25. února

5/ Ve kterém brněnském parku antikomunisté pravidelně protestují proti komunismu?
a)         Pisárky
b)         Lužánky
c)         Špilberk

6/ Jak se jmenuje organizace vytrvale upozorňující na zločiny komunistického režimu?
a)         Konfederace politických vězňů
b)         Sdružení na památku politických vězňů České republiky
c)         Političtí vězni sobě

7/ Kdo je současným předsedou Ústavu pro studium totalitních režimů?
a)         Tomáš Bursík
b)         Jiří Pernes
c)         Vladimír Nálevka

8/ Který spisovatel je autorem petice Dva tisíce slov?
a)         Milan Kundera
b)         Josef Škvorecký
c)         Ludvík Vaculík

9/ Ve kterém roce tato petice vznikla?
a)         1948
b)         1968
c)         1989

10/ Který z významných disidentů je autorem knihy Noční kádrový dotazník a jiné eseje?
a)         Václav Benda
b)         Václav Havel
c)         Jan Patočka

11/ Které ze sdružení je autorem uznání 17. listopadu jako státního svátku?
a)         Mladí konzervativci
b)         Oživení.cz
c)         Nesehnutí

12/ Který z politiků byl v roce 2001 zatčen na Kubě za podporu opozičních hnutí?
a)         Cyril Svoboda
b)         Ivan Pilip
c)         Jan Ruml

13/ Jak se jmenuje kniha, která popisuje obrat jednoho z amerických komunistů k antikomunismu a která vyšla v roce 2007 i česky?
a)         Svědek
b)         Cesta k nevolnictví
c)         Konzervativní smýšlení

14/ Jak se jmenuje český filmový festival, zaměřený zejména na období totality?
a)         Mezi ploty
b)         Mene Tekel
c)         Ekofilm

15/ Ve kterém moravském městě leží bývalá věznice, kde působil i otec dnešního poslance KSČM Miroslava Grebeníčka Alois?
a)         Opava
b)         Znojmo
c)         Uherské Hradiště

16/ Který ze zpěváků aktivně vystupuje proti komunismu?
a)         Jiří Korn
b)         David Koller
c)         Daniel Hůlka

17/ Jak se jmenoval cyklus dokumentů České televize o obětech komunistického režimu?
a)         Neznámí hrdinové
b)         Nepoznaní hrdinové
c)         Neznámé oběti komunismu

18/ Která z institucí podala v loňském roce návrh na zákaz KSČM?
a)         Senát
b)         Poslanecká sněmovna
c)         Vláda

19/ Jak se jmenuje instituce, která má za úkol monitorovat zločiny komunismu?
a)         Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
b)         Ústav vyšetřování komunistických zločinů
c)         Ústav dokumentace totalitních režimů

20/ Která instituce zveřejňuje svazky StB?
a)         Ústav pro studium totalitních režimů
b)         Archiv bezpečnostních složek
c)         Bezpečnostní informační služba


Správné odpovědi:

1/a, 2/c, 3/b, 4/a, 5/a, 6/a, 7/b, 8/c, 9/b, 10/a, 11/a, 12/b, 13/a, 14/b, 15/c, 16/b, 17/a, 18/a, 19/a, 20/b

Hodnocení:
0–7/ Antikomunismus je sice jen jednou ze složek typické pravicové strany, některé údaje o něm byste však měli znát.
8–14/ Komunismus je zlo a vy víte, že je třeba s ním bojovat.
15–20/ Boj proti komunismu nikdy neustane a vy jste k němu předurčen.