Měli by primátoři a starostové žádat vratku pojistného placeného v první polovině roku 2007, kdy k tomu na základě chyby v zákoně neměli povinnost?

18. dubna 2010 - redakce
18 Dub

Josef BartoněkJosef Bartoněk
starosta městyse Osvětimany a předseda Sdružení místních samospráv

Sdružení místních samospráv ČR doporučilo svým členům v otázce pojistného zdrženlivý postoj a vyčkat na konečný soudní verdikt. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve prospěch žadatelů o vratku však může celou situaci radikálně změnit. Místní samosprávy se pak budou muset vypořádat s povinností řádného hospodaření uloženou jim zákonem o obcích a také s tím, že vratky žadatelům z řad obcí a měst oslabí v konečném důsledku rozpočtové příjmy těch, kteří by o vrácení pojistného nepožádali.

p. VlasákOldřich Vlasák
poslanec EP, předseda Svazu měst a obcí

Jako předseda Svazu měst a obcí ČR jsem společně s kolegy nedoporučil členským obcím okamžitě žádat o vrácení pojistného na sociální zabezpečení uhrazeného v prvním pololetí roku 2007. Z úzce právního pohledu a zatímního soudního rozhodnutí lze sice dovozovat, že tehdy platná legislativa neobsahovala povinnost pojistné odvádět, avšak je zřejmé, že šlo pouze o chybu technického charakteru. Jednorázový finanční prospěch se navíc může z dlouhodobého hlediska ukázat (i finančně) jako ztráta. Vrácení tohoto pojistného, které lze vyčíslit částkou nejméně 100 mld. Kč, by totiž mělo též vážné ekonomické a rozpočtové dopady na celou sféru veřejných financí a muselo by být kompenzováno jinými způsoby, např. krácením ostatních (nemandatorních) výdajů.

Jan SvobodaJan Svoboda
starosta Chebu

Kdyby se jednalo o moje vlastní peníze, bylo by na místě zvažovat, jestli je tento krok morální, či ne. Tady ale jde o veřejné prostředky, takže podle mého názoru bylo nutné o jejich vrácení požádat. V případě peněz, které mi nepatří, nejde být velkorysý.