Tři přednášky prorektora CI

18. dubna 2010 - Ladislav Mrklas
18 Dub

V průběhu února se uskutečnily tři přednášky prorektora naší vysoké školy na Táborském soukromém gymnáziu a Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích a na pražském gymnáziu Jana Nerudy.

Přednáška v Táboře byla věnována západním demokraciím a výzvám, které před ně staví procesy jako globalizace, změny v demografii, ekonomická krize, rostoucí význam Číny nebo sílící populismus a neodpovědnost v nakládání s veřejnými prostředky.

Studenti v Českých Budějovicích si vyslechli přednášku o narovnání vztahu státu a církví v České republice, včetně úvodní části věnované vývoji těchto vztahů od středověku do současnosti. Obě přednášky měly pokračování v podobě dlouhých a bohatých diskusí.

V pondělí 8. února ukončil prorektor Mrklas svou dvouměsíční sérii přednášek o vztazích státu a církví v ČR na středních školách. Studenti jednoho z nejprestižnějších pražských gymnázií si vyslechli úvodní slovo a poté velmi živě diskutovali o problémech, které se týkají role náboženství v současných západních společnostech, specifikách české situace, výuce náboženství a etiky na různých stupních škol i nebezpečích nových sekt. Do diskuse se zapojili i někteří přítomní pedagogové v čele s bývalým ředitelem Gymnázia Jana Nerudy Františkem Kopeckým.