Úvodník

18. dubna 2010 - Petr Sokol
18 Dub

Vážení čtenáři

Právě pro vás vydáváme druhé letošní číslo časopisu nejenom o pravicové politice – CEVRO Revue. V poslední době se v českých politických stranách často diskutuje o tom, jak vylepšit pravidla pro jejich vnitřní fungování, aby politika lépe fungovala. Možnosti, jak změnit politickou stanu a její vnitřní život, se staly hlavním tématem tohoto vydání CEVRO Revue.

Hned v úvodním článku se proto Zbyněk Klíč zabývá tématem otevřených primárek, které umožňují široké skupině občanů rozhodovat o složení stranických kandidátek. Jiří Kozák se připojil textem popisujícím institut, o kterém se diskutuje i u nás. Jedná se o možnost volit nejvyššího představitele strany přímo všemi členy – přímou volbu předsedy strany. Jiří Kozák ve svém textu podrobně představuje, jak přímá volba předsedy funguje u britských konzervativců. Šéfredaktor tohoto časopisu se v třetí stati zabýval zejména delegátskými systémy uvnitř stran.

Tematickou část doplňuje související rozhovor, který nám pro toto číslo poskytl předseda Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Marek Benda.

V duelu se střetávají dva názory na možnost zvýšit u nás dosud nulovou hranici pro konzumaci alkoholu u řidičů. Jeden názor zastupuje dopravní expert Robert Šťastný, který je k případné změně spíše skeptický. Proti němu stojí prezident Autoklubu České republiky Roman Ječmínek, který navrhuje na tomto poli několik dle jeho názoru racionálních změn.

V galerii osobností představuje ředitel Občanského institutu Roman Joch snad nejznámějšího bojovníka proti komunismu, amerického senátora Josepha McCarthyho. V zahraniční inspiraci vám nabízíme pohled na aktuální dění v americké Republikánské straně, v „třetím světě“ analyzujeme íránský jaderný program a problémy s ním spojené a v „politické reklamě“ start předvolební kampaně v Británii.

Pěkné čtení.