Přečetli jsme: Vladimír Čermák – člověk, filosof, soudce / Jiří Baroš (ed.)

25. února 2010 - redakce
25 Únor

Vladimír Čermák – člověk, filosof, soudce / Jiří Baroš (ed.)Vladimír Čermák (1929–2004), profesor sociální filozofie, zakladatel Katedry politologie na Masarykově univerzitě a soudce tzv. prvního Ústavního soudu, je autorem pětisvazkové monografie Otázky demokracie, snad nejambicióznějšího a nejsystematičtějšího politicko-filozofického díla u nás (vzniklo v období nesvobody, vydáno bylo v letech 1992–1999). Člověka, politiku a společnost viděl prizmatem sváru pozitivních tvůrčích a negativních destruktivních sil, demokracie a totalitarismu. V. Čermák byl také autorem několika klíčových judikátů Ústavního soudu. Právo považoval za způsob nalézání spravedlnosti. Svazek z edice Pocta osobnostem si klade za cíl přiblížit Vladimíra Čermáka nejen jako filozofa, politologa a soudce, ale také jako velkého člověka. Nechal za sebou pozoruhodnou stopu především proto, že své zásady nejen hlásal, ale také prakticky uskutečňoval. Kromě části hodnotící Čermákovo dědictví na poli filosofie, politologie a soudnictví obsahuje kniha také vzpomínky mnoha současníků na vzájemná setkání s Vladimírem Čermákem a také výběr z jeho díla.          

Zdroj: www.muni.cz