Vědomostní test: Latinská Amerika

25. února 2010 - redakce
25 Únor

Latinská Amerika

1/ Ve které latinskoamerické zemi je převládajícím jazykem portugalština?
a)         Brazílie
b)         Argentina
c)         Chile

2/ Jaké je převládající náboženství v zemích Latinské Ameriky?
a)         Protestantismus
b)         Římský katolicismus
c)         Judaismus

3/ Která země má v současnosti nejvyšší souhrnné HDP?
a)         Ekvádor
b)         Brazílie
c)         Chile

4/ Ve kterém roce proběhla válka o Falklandy?
a)         1972
b)         1982
c)         1992

5/ Na základě jakého právního aktu odstoupil z čela Chile Augusto Pinochet?
a)         referendum
b)         odvolání parlamentem
c)         rezignace

6/ Jaký je nejrozšířenější politický systém latinskoamerických zemí?
a)         parlamentní republika
b)         království
c)         prezidentská republika

7/ Co je hlavní příčinou bojů vládních sil s rebely v Kolumbii?
a)         dělba veřejného majetku
b)         územněsprávní uspořádání
c)         obchod s drogami

8/ Kde proběhl v roce 1961 pokus exilových Kubánců o převrat na Kubě?
a)         v Zátoce Sviní
b)         na Guantánamu
c)         na Ostrově Mládeže

9/ Které je nejvýše položené hlavní město na světě?
a)         Buenos Aires v Brazílii
b)         Montevideo v Uruguay
c)         La Paz v Bolívii

10/ Jedna z latinskoamerických zemí se stala inspirací pro západoevropské země svojí penzijní reformou. Která to byla?
a)         Argentina
b)         Chile
c)         Kolumbie

11/ Proti které politické skupině bojoval v Chile Alberto Pinochet?
a)         komunistům
b)         nacionalistům
c)         anarchistům

12/ Podle které významné osobnosti je pojmenována Venezuela?
a)         Hernando Cortés
b)         Jorge Luis Borges
c)         Simon Bolívar

13/ Ve které zemi je dnes prezidentkou žena?
a)         Argentina
b)         Ekvádor
c)         Kolumbie

14/ Která země nemá ve státní vlajce slunce?
a)         Uruguay
b)         Brazílie
c)         Argentina

15/ Ve kterém městě se v roce 2016 uskuteční olympijské hry?
a)         Lima
b)         Caracas
c)         Rio de Janeiro

16/ Kdo je v současnosti u vlády v Mexiku?
a)         Felipe Calderón
b)         Vicente Fox
c)         Lopéz Obrador

17/ Patří Mexiko do Severoamerické zóny volného obchodu?
a)         ano
b)         ne

18/ Která specifická ideologie vznikla v Argentině?
a)         perónismus
b)         demokratický socialismus
c)         fabianismus

19/ Jakou měnou se platí v Brazílii?
a)         brazilský real
b)         brazilské peso
c)         brazilský dolar

20/ Mezi kterými zeměmi proběhla v roce 1964 tzv. fotbalová válka?
a)         mezi Argentinou a Brazílií
b)         mezi Kolumbií a Venezuelou
c)         mezi Hondurasem a Salvadorem


Správné odpovědi:

1/a, 2/b, 3/b, 4/b, 5/a, 6/c, 7/c, 8/a, 9/c, 10/b, 11/a, 12/c, 13/a, 14/b, 15/c, 16/a, 17/a, 18/a, 19/a, 20/c


Hodnocení:

0–7/ Latinská Amerika sice leží daleko, v budoucnu však může hrát v celosvětovém dění mnohem větší roli. Zjistěte si proto o ní alespoň základní informace.
8–14/ Latinská Amerika pro vás jistě není neznámou, vyplatí se proto ji sledovat dál.
15–20/ Země jihoamerického kontinentu vás očividně lákají a jsou proto takřka druhým domovem. Gratulujeme!