Sebastián Pińera

25. února 2010 - Jan Kopecký
25 Únor

Sebastian PiněraOd předání moci generála Pinocheta na konci let osmdesátých, skutečně a definitivně v roce 1990, se ve funkci chilského prezidenta vystřídala již celá řada demokraticky zvolených prezidentů, a to spíše levicového zaměření. Ovšem pojem levice i v chilských podmínkách neznamená žádný příklon k jakékoliv formě komunismu či komunistické straně.

Lze akceptovat pomyslné srovnávání se sociální demokracií západního typu, možná i se socialistickou stranou Francie reprezentovanou kdysi Mitterandem, dnes Ségolčne Royalovou.

Na sklonku roku 2009 proběhlo první kolo prezidentských voleb, z něhož nakonec vyšli dva kandidáti, kteří se o tento významný post utkají v druhém kole. Jedním uchazečem je středolevicový Eduardo Frei, mající již s touto funkcí zkušenosti právě z doby popinochetovské (1994–2000) a druhým kandidátem je naopak pravicový, možná středopravicový Sebastián Pińera.

 

Úspěšný podnikatel

Sebastián Pińera, úspěšný chilský podnikatel, člověk moderního ekonomického myšlení, multimilionář, ne mladý, ne starý (60 let), zkušený nejen v ekonomickém světě, ale mající i zkušenosti v politice, neboť reprezentuje stranu nazývající se Coalición por el Cambio (Koalice pro změnu). Tuto stranu můžeme jednoznačně řadit mezi pravicové demokratické strany s mírným aspektem držet se spíše středu. Pińera představuje novou formu politiky a svobodného obchodu, což umožní Chile další perspektivní rozvoj a stanutí mezi nejrozvinutějšími zeměmi světa.

Výhodou kandidáta Pińery je skutečnost, že má jasný, transparentní ekonomický program, srozumitelný i průměrnému občanovi, což Frei nemá. Rival Frei je navíc znevýhodněn skutečností, že již nyní má v nejrůznějších politicko-ekonomických funkcích řadu svých příbuzných, včetně manželky, bratra, tří dcer a jejich manželů, a lidé poukazují na možnou korupci.

Zajímavostí z posledních dnů jsou aktivity prezidentského kandidáta Sebastiána Pińery, například jeho zásadní projev v Národní knihovně na setkání s představiteli kulturního života v Chile. Mezi jinými byli přítomni Roberto Ampuoro, Jorge Edwards či David Gallagher, současné nejvýznamnější postavy z této oblasti, ale mohli bychom jmenovat i další osobnosti třeba z řad herců, například Luciano Cruz-Coke či Ignacia Allamand. Avšak nejdůležitější osobností na tomto setkání byl exprezidentský kandidát Peru Mário Vargas Llosa, věčný kandidát na Nobelovu cenu za literaturu. Jeho projev na podporu S. Pińery je možné považovat za více než významný, neboť Vargas Llosa je znám spíše svou levicovou orientací.

Sám kandidát ve vlastním projevu zdůraznil, že jeho vláda se opře nejen o ekonomickou část obyvatel, ale i o intelektuály, spisovatele, herce a vůbec o celou kulturní část Chile a tato část konečně získá svého ochránce či zastánce.

Ještě bych se zmínil o jedné zajímavosti, a tou je jiný projev S. Pińery, ve kterém řekl, že jeho budoucí kabinet by neměl spolupracovat s reprezentanty, kteří se angažovali za doby vlády generála Pinocheta. Zároveň však dodal, že se nezříká lidí, na nichž nelpí žádný závažný problém z té doby. Tento projev vzbudil poměrně velký zájem obyvatel, protože samozřejmě pozůstatky pinochetovské éry dosud existují. K celé věci se vyjádřil velmi otevřeně současný poslanec a dřívější místopředseda vlády z doby generála Pinocheta exgenerál Alberto Cardemil, který chápe pozici prezidentského kandidáta a vysvětluje, že Pińera se chce obklopit novými, mladými dynamickými lidmi. Ovšem nepochybuje, že budou využity služby strůjců chilského ekonomického úspěchu, lidí, jako jsou Hernán Bűchi či Cristian Larroulet. Druhý kandidát na prezidentský stolec E. Frei nemá s lidmi z doby vlády Pinocheta problém a již nyní je v jeho týmu dřívější ředitel Daňového úřadu (SII – Servicio de Impuestos Internos) Felipe Lamarca.

To všechno však nic nemění na skutečnosti, že po dvaceti letech dochází v Chile k výrazným změnám a elektorát si uvědomuje, že jedině „čerstvý vítr“ může přinést změny. Sebastián Pińera může tyto naděje splnit, již vzhledem ke své vlastní ekonomické nezávislosti, ke svým rozsáhlým obchodním a ekonomickým vztahům a to nejen v Latinské Americe, ale i ve Spojených státech amerických a v poslední době i v EU.

 

 

Sebastian Pińera (*1964)

• chilský senátor (1990–1998)

• předseda strany Národní obnova (2001–2004)

• kandidát na chilského prezidenta (2005, 2009)