Co očekáváte a co byste si přál, aby se stalo na české politické scéně v roce 2010?

25. února 2010 - redakce
25 Únor

Jan HolzerJan Holzer
docent politologie na FSS MU

Neočekávám, že se na české politické scéně stane něco zásadního. Jakkoli hlasů volajících po razantních změnách je jako hub po dešti, přičemž pozoruhodné jsou kupříkladu ty s moralizujícími akcenty, dle mého soudu nic nenaznačuje tomu, že by se v české politice formovala nějaká širší fronta, která by se shodla na společném pojetí oné změny. Což ostatně docela věrně odpovídá i náladám v české společnosti, která se snad shoduje ve svých deziluzích, ale jen stěží ve svých nadějích a perspektivách. A co se týče mého přání, to je docela jednoduché. S řádnou dávkou idealismu si přeji, aby se mne osobně veškerá „dobra“ politiky dotýkala v co nejvíce limitované míře, nejlépe pak pouze ve chvílích, kdy to já připustím.


Pavel NetolickýPavel Netolický
politolog

Očekávám: Protože je tento rok volební, opět se projeví zřetelné socioekonomické (zastarale třídní) štěpení českého obyvatelstva, a tudíž se znovu ukáže nevhodnost proporčního volebního systému v prostředí národnostně, konfesně a etnicky homogenních států.

Těch přání by bylo mnoho, ale: Méně pokrytectví u politiků i analytiků v otázce žalobníčkování u Ústavního soudu, politici si z tohoto politického arbitrážního orgánu sami často vytvářejí 3. parlamentní komoru. Demokracii už to víc zatěžuje, než jí to prospívá. Rovněž by se měla přestat objevovat účelová hodnocení, zda je proporční nebo většinový volební systém více či méně demokratický. Spravedlivě rozdělují hlasy voličů oba, pokud nejsou účelově manipulovány.

 

Josef Mlejnek jr.Josef Mlejnek
doktor politologie na FSV UK

To, co bych si přál, se nestane, a tudíž očekávám, že se stane to, co nechci. A sice, že politická nestabilita a další zahnívání české politiky budou pokračovat i po volbách 2010.