Církevní restituce na přednáškách CI

25. února 2010 - Ondřej Kubový
25 Únor

Prorektor vysoké školy CEVRO Institut Ladislav Mrklas diskutoval se studenty jihočeských středních škol o historii vztahů státu a církví v Evropě i specifikách situace v České republice. Ve čtvrtek 3. prosince diskutoval se studenty střední školy veřejnoprávní TRIVIS ve Vodňanech a na gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích. O pět dní později pak vystoupil před studenty Gymnázia v Pel­hři­mově.

Diskuse se také vedla o posledním návrhu na narovnání vztahů, konkrétně vládním zákonu o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů.

O stejném tématu také na odborné bázi hovořil druhý z prorektorů vysoké školy CEVRO Institut Petr Kolář na odborném semináři ve Znojmě ve dnech 1.–2. prosince 2009. S příspěvky, které byly věnovány zejména právním a ekonomickým aspektům majetkového narovnání, zde vystoupili kromě Petra Koláře představitelé orgánů státní správy, církví i akademické sféry. Mezi hosty semináře byli například náměstek ministra kultury Ing. Jaromír Talíř, ředitelka odboru církví téhož ministerstva Ing. Pavla Bendová, předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny poslanec Marek Benda, předseda České biskupské konference a arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner nebo vedoucí katedry práva a veřejné správy naší vysoké školy Prof. JUDr. František Zoulík, CSc. a další významní hosté.

Vyrovnání církví se státem je také tématem sborníku, který vydala vysoká škola CEVRO Institut v prosinci loňského roku. Kniha shrnuje příspěvky přednesené na první konferenci cyklu v lednu 2008, doplněné o přesné znění návrhu či důvodovou zprávu.

 

Snímek z konference o církevních restitucích v lednu 2008, zleva Jan Kasal, Pavel Černý, Jan Graubner, Petr Kolář a Jaromír Talíř. 

Snímek z konference o církevních restitucích v lednu 2008, zleva Jan Kasal, Pavel Černý, Jan Graubner, Petr Kolář a Jaromír Talíř.