Kvóty pro ženy: ano

25. února 2010 - redakce
25 Únor

·      Zavedení volebních kvót je symbolem ženské netrpělivosti dnešní doby a představuje často účinný nástroj ke zvýšení zastoupení žen. Velmi dobrým příkladem je Jižní Afrika, kde zavedení kvót Africkým národním kongresem způsobilo, že zastoupení žen v této nové demokracii vyskočilo na ve světovém měřítku vysokou hranici 30 procent.

·      Dnes existují tři argumenty, včetně argumentů používaných v kampaních za hlasovací právo: (a) ženy představují polovinu obyvatelstva a mají právo na polovinu křesel (argument spravedlnosti); (b) ženy mají odlišné zkušenosti (z biologického nebo sociálního hlediska), které by měly být zastoupeny (argument zkušenosti); a (c) ženy a muži mají částečně konfliktní zájmy a tudíž muži nemohou zastupovat ženy (argument zájmových skupin). Čtvrtý argument se zabývá důležitostí žen političek jako modelů rolí, které mohou vydláždit cestu dalším ženám.

Drude Dahlerup (Kvóty – Skok k rovnosti?)

 

·      Ve skutečnosti spočívá základní problém v tom, že zde zatím není spravedlivá soutěž. Konkrétně například ženy jsou prostě zatíženy víc ze všech hledisek. Pozitivní akce „ve prospěch žen“ tak ve skutečnosti představuje posun v zájmu opravdu spravedlivé soutěže. V podstatě totiž jenom snímá handicap, čili vytváří skutečnou rovnováhu. A rozhodně nediskriminuje v něčí prospěch.

·      Když odstraním architektonické bariéry, tak se přece nikdo neodváží říct, že jsem zvýhodnil zdravotně postižené. Pouze jsem odstranil konkrétní handicap, překážku, bariéru, která není spravedlivá a kterou odstranit mohu. Hlavní věc je ovšem podle mě zřejmá: naše společnost, která se tak rychle mění, je plně závislá na svých tvořivých schopnostech. A myslím si, že bez uplatnění rovných příležitostí neobstojí, protože nevyužije přibližně polovinu svého lidského potenciálu.

·      Zkušenosti např. z Norska však ukazují, že i kvótově rekrutační systémy vyhledávají jen ty ženy, které jsou schopné.

V. Špidla (Společnosti, které nevyužívají polovinu svého tvořivého potenciálu, nemohou obstát, rozhovor pro agenturu www.ta-gita.cz)

 

·      Nejrůznější studie potvrzují – a představují tak další aspekt diskuse o kvótách – že diverzita na pracovišti vede k vyšší efektivnosti a lepším výsledkům zaměstnanců a zaměstnankyň, potažmo firem. Různé pohledy vycházející z různých životních zkušeností dávají větší šanci vyřešit problémy či se podívat na fungování firmy z jiného pohledu a zefektivnit tak její chod. Kvóty jako takové samozřejmě nejsou jediným nástrojem, kterým lze zvýšit podíl žen ve firmách a jejich vedení. Zároveň jsou pouze kvantitativním nástrojem na změnu početního stavu mužů a žen (případně dalších skupin) ve firmě, ale kvalitativní změnu prostředí firmy, ať už ve smyslu větší efektivnosti, anebo otevřenosti vůči jiným názorům, genderové rovnosti či rovnosti příležitostí obecně, přinést nemusí.

Michaela Appeltová (server www.feminismus.cz)