Ženy a politika

CEVRO od svého vzniku pomáhá zlepšovat politickou kulturu v České republice. Součástí toho je i snaha o větší účast žen na politickém rozhodování.

V českých politických stranách není ve vedoucích funkcích mnoho žen. Abychom dosáhli lepší politické kultury, nepomůže, abychom ženy uměle dosazovali do vysokých postů. Mnohé ženy mají dostatečné kvality, aby se dokázaly prosadit samy. Mnohdy třeba potřebují jen prvotní impuls, kterým může být i to, že uvidí, že o ně je v politice opravdu zájem.Rádi bychom přispěli k tomu, aby se v naší politice objevilo více žen. CEVRO proto připravilo dlouhodobý projekt Ženy a politika.

Základem úspěchu je vždy kvalitní vzdělání a dobrá příprava. Projekt Ženy a politika přinese semináře, workshopy, konference nebo publikace na témata, která ženy samy pocítí jako užitečná. Příkladem mohou být komunikační semináře, specifika volební kampaně, management a podobně. Chceme podporovat rozvoj politické kultury. Nechceme bojovat za umělou rovnoprávnost, chceme ženy podpořit v jejich přípravě na vstup do politiky.

Přečtěte si Krédo projektu Ženy a politika.

Semináře

Publikace Ženy v politice - ediční řada Analýzy

Abychom mohli projekt úspěšně rozjet, potřebujeme kvalitní informace do začátku. Z našich analýz jsme připravili publikaci Žena a politika, která je statistickým shrnutím uplatnění žen na kandidátkách v ČR i v Evropě a přehledem žen, které se uplatnili ve vrcholové politice v minulosti. Součástí je i přehled využití kvót pro účast žen na kandidátkách ve světě. Publikaci jsme připravili ve spolupráci s poslankyní Evropského parlamentu JUDr. Andreou Češkovou, která je v EP členkou Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Více info zde.

Anketa mezi ženami aktivními v politice

CEVRO v dubnu 2012 uspořádalo anketu mezi ženami, které jsou aktivní v politice, o tom, jaká témata by si přála zařadit do projektu Ženy a politika. Anketa byla vyhodnocena v polovině května a na jejím základě byly připraveny další části našeho dlouhodobého projektu.