Vědomostní test: Politické vzdělávání

30. listopadu 2009 - redakce
30 List

1/ Která z uvedených organizací sídlí v Brně?
a)         Evropské hodnoty
b)         Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK)
c)         Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP)

2/ Kdo založil významný americký think-tank International Republican Institute (IRI)?
a)         John McCain
b)         Ronald Reagan
c)         George Bush

3/ Kdo je současným předsedou IRI?
a)         John McCain
b)         George Bush jr.
c)         Sarah Palin

4/ Která z institucí zkoumá zejména ekonomický liberalismus?
a)         Občanský institut (OI)
b)         Liberální institut (LI)
c)         Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

5/ Který z uvedených britských think-tanků je nejstarší?
a)         The Bow Group
b)         Tory Reform Group
c)         Conservative Way Forvard

6/ Ve kterém roce bylo založeno CEVRO?
a)         1989
b)         1999
c)         2001

7/ Zakladatel Konrad Adenauer Stiftung (KAS) byl…
a)         předsedou zemské vlády Sárska
b)         zakladatelem EU
c)         kancléřem Německé spolkové republiky

8/ Mezi středopravé politické mládežnické organizace nepatří…
a)         Mladí konzervativci (MK)
b)         Mladé pravicové političky (MP)
c)         Mladí křesťanští demokraté (MKD)

9/ Časopis CEVRO vychází od roku…
a)         2001
b)         2002
c)         2003

10/ Která konzervativní politická nadace je největší na světě?
a)         The Heritage Foundation
b)         Hanns Seidel Stiftung
c)         The Young Britons’ Foundation

11/ Jak se jmenuje výzkumná organizace spadající pod Ministerstvo zahraničí?
a)         Ústav mezinárodních vztahů
b)         Asociace mezinárodních vztahů
c)         CERGE-EI

12/ Ve které zemi sídlí nadace Hanns Seidel Stiftung?
a)         Rakousko
b)         Německo
c)         Švýcarsko

13/ Se kterou stranou byl původně spjat Občanský institut?
a)         KDU–ČSL
b)         ODS
c)         ODA

14/ Jak se jmenuje think-tank KDU–ČSL?
a)         Evropská akademie pro demokracii
b)         Křesťanská nadace
c)         Hnutí pro křesťanské hodnoty

15/ Se kterým jménem je spjat slovenský Konzervativní institut?
a)         M. R. Štefánik
c)         Mikuláš Dzurinda
b)         Milan Hodža

16/ Ve které zemi působí nadace FAES?
a)         Francie
b)         Portugalsko
c)         Španělsko

17/ Jak se jmenuje nadace nové politické frakce ECRG?
a)         Nový směr
b)         Nová Evropa
c)         Pro evropskou změnu

18/ Kolik regionálních poboček má Konrad Adenauer Stiftung?
a)         6
b)         16
c)         160

19/ Co je to CERGE?
a)         Centrum ekonomické analýzy
b)         Centrum pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání
c)         soukromá konzultační firma

20/ Gabal Analysis and Consulting (GAC) je organizace typu…
a)         komerční instituce
b)         občanské sdružení
c)         státní firma

 

Správné odpovědi:
1/b, 2/b, 3/a, 4/b, 5/a, 6/b, 7/c, 8/b, 9/a, 10/a, 11/a, 12/b, 13/c, 14/a, 15/a, 16/c, 17/a, 18/b, 19/b, 20/a


Hodnocení:
0–7/ Think-tanky se v České republice sice teprve etablují, přesto byste měli některé zákonitosti znát.
8–14/ Pojem think-tank vám není cizí a dobře se v jeho světě orientujete.
15–20/ Máte perfektní znalosti o světě think-tanků a politických nadací, gratulujeme!