Zdražení dálničních známek je logický krok

30. listopadu 2009 - Petr Bendl
30 List

Od posledního zdražení dálničních kuponů v roce 2008 se podařilo síť dálnic a rychlostních komunikací rozšířit o více než 100 km. V roce 2010 bychom mohli jezdit celkem po 1187 km čtyř a víceproudých komunikací. Investice do výstavby dopravní infrastruktury se v posledních letech významně zvýšily a daří se je na rozumné výši držet i v době hospodářské krize.

Pokládám za logické a spravedlivé, aby se podíl samotných řidičů na úhradě dalšího rozšiřování, zkvalitňování i údržby těchto silnic zvýšil. Už na jaře letošního roku jsem proto zvažoval zvýšení ceny kuponů pro automobily do 3,5 t o 100 Kč, což přibližně odpovídalo procentuálnímu rozšíření sítě rychlostních a dálničních komunikací. Dnes schválené zvýšení o 200 korun je tedy mírným překvapením.

Chápu ale, že ministr dopravy Gustáv Slamečka neměl v boji o udržení investic do dopravní infrastruktury ve vládě lehkou pozici a musel ukázat, že je schopen získat pro dopravní infrastrukturu peníze i mimo plánovaný státní rozpočet. Argumentem je jistě i to, že v případě dálničních kuponů se na financování infrastruktury budou podílet ti, kteří ji skutečně využívají, nikoli bez rozdílu všichni daňoví poplatníci.

V době hospodářské krize jsou investice do dopravní infrastruktury jednoznačně významným protikrizovým opatřením. Zlepšují tak pro Českou republiku budoucí konkurenční postavení a rozšiřují možnosti pro rozvoj jednotlivých území. Samotné investice znamenají navíc důležitou podporu zaměstnanosti v samotném průběhu stavby i po jejím dokončení díky zlepšení mobility.

Zároveň ale v této souvislosti pokládám za potřebné, aby Ministerstvo dopravy co nejdříve našlo způsob, jak dopravní stavby zlevňovat. Musí motivovat projektanty k návrhům staveb ekonomicky co nejefektivnějších. Zároveň existuje prostor, jak stavby zlevnit zmírněním technických parametrů a omezením počtu mimoúrovňových křížení.

Politikům by zřejmě zdražení dálničních kuponů u veřejnosti tak lehce neprošlo, úřednickému ministrovi a vládě asi takový krok nikdo příliš vyčítat nebude.