Nepřipustíme prolomení presumpce neviny

30. listopadu 2009 - Milan Cabrnoch
30 List

Evropskému parlamentu byl předložen návrh na změnu směrnice „O zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň.“

Jak již z názvu směrnice vyplývá, jedná se o návrh směrnice, která má zlepšit ochranu zdraví zaměstnankyň těhotných, kojících nebo krátce po porodu. Návrh mění stávající směrnici 92/85/EHS ze dne 19. října 1992.

Hlavním bodem tohoto návrhu je prodloužení minimální doby mateřské dovolené, která je nynější směrnicí stanovena na 14 týdnů, a to na dobu 18 týdnů. 6 týdnů mateřské dovolené po porodu je povinných. Současně si zaměstnankyně může rozhodnout, kdy vyčerpá nepovinnou část mateřské dovolené – zda před porodem, či po porodu.

Návrh směrnice se týká i regulace výpovědi ze strany zaměstnavatele během mateřské dovolené. Dále směrnice zpřesňuje, že žena má nárok se vrátit po mateřské dovolené na své původní místo, nebo místo tomu odpovídající, nikdy však za horších podmínek.

Novinkou v navrhované novele je tzv. důkazní břemeno, kdy v případě sporu mezi zaměstnankyní a zaměstnavatelem bude žalovaný zaměstnavatel prokazovat svoji nevinu. Toto pravidlo nepřiměřeně posiluje postavení zaměstnance proti postavení zaměstnavatele a narušuje obecně uznávaný princip presumpce neviny.

Budeme hlasovat proti zavedení důkazního břemene. Pokud bude důkazní břemeno z návrhu vypuštěno, návrh směrnice podpoříme. Z dostupných informací je zřejmé, že Česká republika zastává stejný názor a podpoří tuto směrnici.