Ladislav Mrklas / CEVRO je přístup k životu

30. listopadu 2009 - redakce
30 List

Ladislav MrklasCo považujete za největší úspěch od založení CEVRO?

Za prvé, etablování thinku tanku na „zelené louce“, a to v konkurenci s několika již existujícími organizacemi a bez jakýchkoli veřejných prostředků. Za druhé, dynamiku rozvoje různých aktivit co do šíře i hloubky, navíc šlo o aktivity rychle se šířící do jednotlivých regionů. Za třetí, založení a neméně rychlé etablování vysoké školy CEVRO Institut.

 

Zřejmě největším přelomem v dějinách sdružení bylo založení vysoké školy CEVRO Institut. Jak byste s odstupem tří let a po prvních promocích zhodnotil působení školy a její vnímání veřejností?

Jako jednomu z jeho spoluzakladatelů mi připadá poněkud složité objektivně hodnotit. Budu ale konstatovat několik důležitých fakt. CEVRO Institut má dnes takřka 450 studentů. Dříve, než měl první absolventy bakalářského studia, dosáhnul na akreditaci ke studiu magisterskému, což je vcelku unikátní záležitost. Pedagogický sbor čítá desítky renomovaných profesorů, docentů i odborných asistentů. Nedávná anketa mezi studenty ukázala velkou spokojenost s drtivou většinou aktivit, které škola vyvíjí. Naši studenti a absolventi se ochotně zapojují do propagace školy, doporučí její studium svým přátelům a známým. Co víc si můžeme přát…

 

CEVRO se netají svojí blízkostí ODS. Jak fungovala spolupráce na této úrovni?

Spíše bych hovořil o ideové blízkosti. Součástí názvu je i sousloví „liberálně-konzervativní“, které nejlépe charakterizuje to, co nás spojuje. Spolupráci funguje na několika úrovních. CEVRO je hlavním programovým garantem a nositelem projektu Strategie úspěchu, jehož autorem je Ivan Langer. Jde o program politického vzdělávání – ovšem nejen – dovnitř ODS. V jeho rámci proběhlo v minulých letech obrovské množství vzdělávacích akcí. Některé z nich byly přímo šity na míru lidem z ODS: projekt Politický manažer profesionál, přípravné projekty pro kandidáty do různých typů voleb či členy tzv. Modrého týmu. Jiné projekty byly otevřeny široké veřejnosti, ať už šlo o semináře, publikační činnost nebo dřívější vlajkovou – Liberálně-konzervativní akademii. Řada častých hostů či absolventů našich projektů se dnes objevuje na nejrůznějších místech, kde ovlivňují směřování ODS. Jsou mezi nimi poslanci našeho i Evropského parlamentu, náměstkové ministrů, starostové, radní či zastupitelé.

 

Jak se podařilo z Vašeho pohledu podařilo právě tato adjektiva dostat takříkajíc pod kůži české veřejnosti, resp. je česká veřejnost více konzervativní a liberální, než když před dvaceti lety nastupovala cestu demokracie?

Předně bych chtěl říci, že CEVRO bylo od počátku budováno jako vzdělávácí, nikoli indoktrinační instituce. Nicméně s tím, že ideovým východiskem našich aktivit byly, jsou a budou i nadále hodnoty jako svoboda, trh nebo panství práva. Také jsme se nikdy netajili tím, že veřejnou sféru chápeme jako oblast, kde lidé placení z daní jiných lidí nemohou a nesmí dělat nic jiného, než svým chlebodárcům poskytovat dobré služby. Je těžké zhodnotit, jak velký kus cesty česká společnost urazila. Nicméně poměrně stabilní podíl lidí, kteří se v Česku k těmto hodnotám hlásí, ukazuje, že je to cesta správná. A také jediná možná, což se ukazuje i tváří v tvář nejen současné krizi, nýbrž i další výzvám, jakými jsou demografický vývoj nebo geopoliticko-ekonomické změny ve světě.

 

Českou pravici čeká v květnu zkouška ohněm v souboji se socialisticko-komunistickou levicí. Jakou roli bude mít CEVRO v tomto souboji?

Určitě nebudeme jen přihlížet. Pokud o to bude česká pravice stát, bude CEVRO znovu připraveno pomoci – při přípravě kandidátů a dobrovolníků nebo analyzování volebního trhu, nálad veřejnosti apod.

 

CEVRO čeká další desítka let. Co bude hlavní náplní jeho činnosti do roku 2019 a co Vy osobně budete považovat za úspěch?

Nejprve k vysoké škole CEVRO Institut. Tu teprve čeká opravdový boj o místo na vzdělávacím trhu. Chceme být konkurenceschopní, a proto chystáme akreditaci dalších oborů, dlouhodobě pak chceme školu neuniverzitního typu proměnit v univerzitu se vším, co k tomu patří – doktorské studium, věda, výzkum, zapojování do veřejné diskuse. To vše minimálně v evropském rozměru. Zároveň si chceme ponechat jistou exkluzivitu. Nechceme být školou velkou počtem studentů, ale kvalitou výuky a přístupem ke studentům. Školou, kde se všichni znají jmény a vědí o sobě. Školou, která zůstává nejen v centru Prahy, ale také v centru dění. CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie pak – vedle pokračování dosavadních aktivit – připravuje např. expanzi na poli „democracy promotion“, tedy aktivit směřujících k předávání zkušeností s českou transformací zemím, kde podobné procesy probíhají. Vzhledem k tomu, že konzervativci neradi plánují, skončím konstatováním, že budu rád, když i za deset let bude platit výrok, který uvedl jeden náš student v nedávné anketě: „CEVRO není jen škola, je to názor“. A já dodávám: životní názor, přístup k životu…


Ladislav Mrklas (*1973)
• prorektor vysoké školy CEVRO Institut a programový poradce CEVRO
• ředitel CEVRO v letech 2003–2009
• doktor politologie