Deset let CEVRO:neusínáme na vavřínech

30. listopadu 2009 - Ivan Langer
30 List

CEVRO vzniklo v roce 1999. Inspirací pro jeho vznik byla myšlenka, že každý, kdo chce být úspěšný, na sobě musí neustále pracovat. Ve veřejném životě více než kde jinde platí, že kdo si myslí, že již všechno ví a umí, je na nejlepší cestě k pádu. Druhou inspiraci pro CEVRO poskytla činnost institutů politického vzdělávání ze západních zemí, z nichž mnohé jsou dnes našimi významnými partnery.

Již desátým rokem nabízíme širokému spektru lidí v naší zemi možnost doplňovat a rozšiřovat si své znalosti a dovednosti. Již desátým rokem budujeme ucelený systém, který může obohatit každého, kdo reprezentuje nebo sympatizuje s pravicovými myšlenkami a kdo se chce dále rozvíjet. CEVRO – to jsou výsledky, které slouží nám všem.

 

CEVRO se věnuje pěti základním okruhům aktivit

• CEVRO Revue – měsíčník nejen pro tvůrce a příznivce pravicové politiky vycházející v nákladu přes 2000 kusů.

• Liberálně-konzervativní akademie – roční mezioborové studium rozšiřující rozhled v ekonomii, mezinárodních vztazích, politologii, politickém marketingu a právu i komunikační a prezentační dovednosti.

• Konference, semináře, přednášky, stáže a veřejné diskuse o globálních, evropských, národních, regionálních i místních tématech.

• Publikace, analýzy, mediální komentáře a výstupy k aktuálním i nadčasovým tématům.

• CEVRO Institut – akreditovaná vysoká škola poskytující bakalářské i magisterské studium v oborech „Politologie a mezinárodní vztahy“ a „Právní specializace – veřejná správa“ a studium MPA.

Ale neusínáme na vavřínech. Naším cílem je totiž přeměna CEVRO Institutu v respektovanou a prestižní CEVRO Universitu. Naším cílem je rozsáhlý samostatný výzkum i široké zapojení do veřejné diskuse na domácí i mezinárodní úrovni. Naším cílem je vzdělávací systém, bez kterého se neobejde nikdo, kdo chce uspět ve veřejném životě. CEVRO – to budou výsledky, které budou sloužit nám všem.

 

Obálky časopisu CEVRO Revue z posledních let 

Obálky časopisu CEVRO Revue z posledních let

Diskuse o evropské politice

Diskuze o evropské politice

Absolventi Liberálně-konzervativní akademie 2007-2008

Absolventi Liberálně-konzervativní akademie 2007–2008

Kniha k 15. výročí pádu komunismu

Kniha k 15. výročí pádu komunismu


Sídlo CEVRO v letech 1999-2003: Jalovcová 5, Praha 1 - Staré Město

Sídlo CEVRO v letech 1999–2003: Jalovcová 5, Praha 1 - Staré Město


Sídlo CEVRO v letech 2003 - 2004: Janáčkovo nábřeží 9, Praha 5 - Smíchov

Sídlo CEVRO v letech 2003–2004: Janáčkovo nábřeží 9, Praha 5 - Smíchov


Sídlo CEVRO v letech 2004-2006: Letenské náměstí 4, Praha 7 - Letná

Sídlo CEVRO v letech 2004–2006: Letenské náměstí 4, Praha 7 - Letná


Sídlo CEVRO od roku 2006 dosud: Jungmannova 17, Praha 1 - Nové Město

Sídlo CEVRO od roku 2006 dosud: Jungmannova 17, Praha 1 - Nové Město