Přečetli jsme: Udo di Fabio / Kultura svobody

24. listopadu 2009 - redakce
24 List

Udo di Fabio / Kultura svobodyKniha soudce německého Spolkového ústavního soudu a profesora veřejného práva na Univerzitě v Bonnu Uda Di Fabia hovoří o základních konstantách západního civilizačního okruhu – především o historicky nejúspěšnější kultuře, která však začíná projevovat známky únavy a ztráty vitality. V současném „klimatu pluralizované libovůle“ jsou dle Di Fabia omezovány svobody a státy se stále více musejí spoléhat na sociálněinženýrská opatření.

Publikace se podrobně zabývá také postavením a vztahem dvou klíčových prvků identity moderní doby – svobody a rovnosti. Zvláštní pozornost pak autor věnuje postavení náboženských organizací a národu jako politickému společenství. Di Fabio hájí postoje vyplývající z přesvědčení, že Evropská unie není samoúčelnou institucí, ale útvarem, který musí být důkladně promýšlen a podroben účinné právní kontrole. Jeho postoj je proevropský, ale nikoli nekritický. Autor se podrobně věnuje také pojmu státní suverenita, a to i ve vztahu k mezinárodněprávním závazkům ochrany lidských práv.