Vědomostní test: Konzervativci a EP

24. listopadu 2009 - redakce
24 List

1/ Kdo je současným předsedou Evropského parlamentu?
a)         José Emanuel Barroso
b)         Hans-Gert Pöttering
c)         Jerzy Buzek

2/ Kolik má současný Evropský parlament politických frakcí?
a)         4
b)         7
c)         8

3/ Jak se jmenuje nová politická frakce v EP?
a)         Unie pro Evropu národů
b)         Evropští konzervativci a reformisté
c)         Aliance pro sjednocenou Evropu

4/ Jak se jmenuje základní ideový dokument Evropských konzervativců a reformistů?
a)         Lisabonské principy
b)         Pražská deklarace
c)         Ottawská konvence

5/ Podle jakých kritérií jsou poslanci rozsazeni v EP?
a)         podle frakcí
b)         podle národnosti
c)         podle jmen

6/ Největší frakcí v EP je v současnosti?
a)         Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE–NGL)
b)         Evropská lidová strana a evropští demokraté (ELS–ED)
c)         Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE)

7/ Do jaké stranické rodiny byste zařadili frakci v EP Nezávislost/demokracie (ID)?
a)         Etnické a regionální strany
b)         Krajně pravicové strany
c)         Anti-EU strany

8/ V jakém roce byla založena Evropská lidová strana a evropští demokraté (ELS–ED)?
a)         1985
b)         1925
c)         1945

9/ Do jaké frakce v Evropském parlamentu řadíme ČSSD?
a)         Zelení/Evropská svobodná aliance (Greens/EFA)
b)         Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE–NGL)
c)         Evropští socialisté (PES)

10/ Který z českých europoslanců se stal místopředsedou nové frakce EKR?
a)         Evžen Tošenovský
b)         Jan Zahradil
c)         Milan Cabrnoch

11/ V jakém orgánu jsou zastoupeni předsedové jednotlivých frakcí společně s předsedou EP?
a)         Výbor regionů
b)         Evropský hospodářský a sociální výbor
c)         Konference předsedů

12/ Kolik europoslanců v současné době sdružuje frakce EKR?
a)         54
b)         105
c)         26

13/ Jaké jsou dvě nutné podmínky pro založení nové frakce v EP?
a)         Frakci musí tvořit minimálně 25 poslanců EP a alespoň 1/4 států EU.
b)         Frakci musí tvořit minimálně 50 poslanců EP a alespoň 1/3 států EU.
c)         Frakci musí tvořit minimálně 10 poslanců EP a alespoň 1/5 států EU.

14/ Novým předsedou klubu ODS v EP se stal?
a)         Evžen Tošenovský
b)         Oldřich Vlasák
c)         Miroslav Ouzký

15/ Třemi hlavními politickými stranami tvořícími frakci EKR jsou?
a)         The Labour Party (GB), ČSSD a Občanská platforma (PL)
b)         The Conservative Party (GB), ODS a PiS (PL)
c)         The Conservative Party (GB), ODS a Občanská platforma (PL)

16/ Předseda frakce Evropští konzervativci a reformisté se jmenuje?
a)         Adam Bielan
b)         Michał Tomasz Kamiński
c)         Timothy Kirkhope

17/ Kolik poslanců bude mít Evropský parlament po přijetí Lisabonské smlouvy?
a)         785
b)         751
c)         736

18/ Kdo je předsedou Komise pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů?
a)         Malcolm Harbour (EKR)
b)         Adam Bielan (EKR)
c)         Hynek Fajmon (EKR)

19/ Jak se jmenovala společná platforma ODS a britských konzervativců předcházející vzniku EKR?
a)         Konzervativní platforma
b)         Hnutí pro změnu
c)         Hnutí pro evropskou reformu

20/ Který stát není zastoupen ve frakci EKR?
a)         Itálie
b)         Nizozemí
c)         Litva


Správné odpovědi:

1/c, 2/b, 3/b, 4/b, 5/a, 6/b, 7/c, 8/b, 9/c, 10/b, 11/c, 12/a, 13/a, 14/c, 15/b, 16/b, 17/b, 18/a, 19/c, 20/a


Hodnocení:

0–7/ Pořádně se začtěte do aktuálního čísla CEVRO Revue, kde najdete spoustu informací o nové konzervativní frakci.
8–14/ Základy evropské politiky ODS vám nejsou cizí.
15–20/ Dění v EKR vás jen tak nezaskočí, máte o něm výborný přehled.