Česko-německý den v Brně

24. listopadu 2009 - Jakub Čermák
24 List

Vysoká škola CEVRO Institut ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity a za podpory Nadace Konrada Adenauera pořádaly Česko-německý den na Masarykově univerzitě. Jednalo se o celodenní setkání mladých lidí z Česka a Německa, během kterého prezentovaly svou činnost organizace, které se zaměřují na kulturu, jazykovou výměnu a vzdělávání. Studenti měli jedinečnou možnost seznámit se nejen s těmito organizacemi a spolky, ale i s možnostmi, které jim nabízejí v oblasti jazykového vzdělávání, stáží a pracovních příležitostí v Německu.

V rámci akce proběhla i mezinárodní konference o ekonomických reformách v Česku a Německu, kde vystoupili mj. bývalí premiéři Česka a Slovenska Mirek Topolánek a Mikuláš Dzurinda. Oba se zamysleli nad reformami ve svých státech a politických důsledcích, které reformy měly. Shodli se, že zodpovědné reformy se dělají velmi těžko tváří v tvář populistickým proklamacím opozice.

V odpoledním bloku vystoupili zástupci obchodu, konkrétně ředitel pro vnější vztahy Škody Auto Radek Špicar a vedoucí oddělení firemní komunikace Česko-německé obchodní a průmyslové komory Sebastian Holt­grewe.

Radek Špicar vzpomněl, jak složitou pozici mají i čeští průmyslníci na evropském fóru s ohledem na těžko pochopitelné kroky českých politiků, jakými byl pád vlády uprostřed předsednictví EU, ústavní krize po zrušení voleb nebo průtahy kolem Lisabonu. Spolu se Sebastianem Holtgrewem se pak shodli, že českému průmyslu by pomohlo brzké zavedení eura.

Akce proběhla na Fakultě sociálních studií MU, Joštova 10, Brno. Kromě konference a prezentace česko-německých spolků během dne probíhaly další doprovodné akce – mj. promítání filmu Životy těch druhých či ochutnávky specialit české a německé kuchyně.