Dlouhověkost jako politická priorita ODS

24. listopadu 2009 - Lucie Litomiská
24 List

Začátkem října se v CEVRO hovořilo o politice „dlouhověkosti“. „Dlouhověkost jako politická priorita ODS“ byla totiž tématem odborného semináře pořádaného z iniciativy poslance Evropského parlamentu Milana Cabrnocha. U kulatého stolu se sešli politici ODS zabývající se zdravotní a sociální politikou, odborníci věnující se politice zaměřené na stáří a zástupci organizací, které se péči o seniory věnují v praxi.

Hovořilo se o změnách, které s sebou přináší demografický vývoj. Snahou všech účastníků však bylo dívat se na tyto změny jako na výzvy, nikoli problémy. Mezi probíraná témata patřila např. kvalita a dostupnost sociálních služeb nebo podpora laických poskytovatelů péče a dobrovolníků. Mluvilo se také o možných způsobech financování sociálních služeb (např. zapojením soukromého sektoru) nebo o podpoře zaměstnanosti seniorů a možnostech jejich vzdělávání.

Dokument, který vznikne na základě toho semináře, bude sloužit jako podklad pro tvorbu dlouhodobého programu ODS.

 

Seminář zahájil  poslanec EP Milan Cabrnoch, vlevo od něj Petr Nečas a Milan Cabrnoch
Seminář zahájil poslanec EP Milan Cabrnoch, vlevo od něj Petr Nečas a Miroslava Němcová