Pokračujme ve snižování bruselské byrokracie

24. listopadu 2009 - Oldřich Vlasák
24 List

Během evropské integrace bylo v Evropském parlamentu a Radě přijato mnoho právních aktů. Acquis communautaire při našem vstupu do Evropské unie čítalo přibližně 80 tisíc stránek textu, z toho polovina se týkala zemědělství.

Je proto chvályhodné, že se orgány Evropské unie v interinstitucionální dohodě shodly na tom, že právo Společenství by mělo být aktualizováno a zestručněno. Právní předpisy, které nemají trvající význam, by měly být z acquis communautaire odstraněny s cílem zlepšit transparentnost a jistotu právních předpisů Unie.

Naposledy prohlásila Komise za zastaralé 250 zemědělských právních předpisů. Nyní se jedná o 28 aktů, které jsou z praktického hlediska neúčinné, ale pořád formálně existují, a šest aktů, které jsou zastaralé. Přestože jsem na posledním říjnovém plenárním zasedání Evropského parlamentu při hlasování návrh na zjednodušení právních předpisů v oblasti společné zemědělské politiky podpořil, jsem přesvědčen, že prostor pro další zeštíhlování evropského práva a snižování bruselské byrokracie zde ještě existuje. Požádal jsem proto Komisi, aby ve zjednodušování evropského práva pokračovala i nadále.