Co znamená EKR?

24. listopadu 2009 - Petr Sokol
24 List

Občanská demokratická strana opustila letos v červnu po pěti letech na půdě Evropského parlamentu frakci Evropské lidové strany – Evropských demokratů (ELS–ED) a vstoupila do nové skupiny poslanců, která nese název Evropští konzervativci a reformisté (EKR). ODS byla dokonce jedním z iniciátorů vzniku nové frakce, když již v roce 2003 podepsala společně s britskou Konzervativní stranou a polským uskupením Právo a spravedlnost tzv. Pražskou deklaraci.

Po našich prvních volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 se ještě britští konzervativci rozhodli setrvat v rámci širokého bloku pravostředových stran – ve spojenectví s Evropskou lidovou stranou. Během pěti následujících let se ovšem stále častěji projevovaly hlasy podporující vznik samostatné konzervativní frakce.

Proti evropskému superstátu

Jádrem nové frakce se stal trojúhelník silných stran z Velké Británie, Polska a České republiky. ODS, Konzervativce a Právo a spravedlnost spojuje zejména vyvážený postoj k Evropské unii a odmítání evropského superstátu. Strany se shodují také v názoru na komunismus a jeho dědictví. V období kolem letošních evropských voleb začali reprezentanti tří hlavních stran hledat další potenciální spojence. Podařilo se pro spolupráci získat pět politických stran, které se doma těší patřičné prestiži a patří k hlavnímu proudu umírněné pravice. Nově vytvářená frakce díky tomu nemusela sahat po stranách, které se sice hlásí k demokratické pravici, ale evropská levice je nejrůznějším způsobem pomlouvá. Nebylo třeba oslovovat ani žádné populistické strany. Přes neúspěch při dvojitém pokusu o zisk finského člena má frakce o jednoho zástupce členské země více, než je třeba. Jednací řád EP totiž požaduje k ustavení nové frakce spojení poslanců ze čtvrtiny členských států – aktuálně sedmi. Frakce EKR v sobě spojila osmičku členských států.

Pozice v evropském spektru

V Evropském parlamentu EKR usiluje o vytvoření pravicového spojenectví s Evropskou lidovou stranou a liberální Aliancí liberálů a demokratů pro Evropu. Početně má toto spojenectví sice ve štrasburském sněmu většinu, ale jak evropští lidovci, tak evropští liberálové často dávají přednost evropské velké koalici s evropskými socialisty. První statistiky hlasování z pěti prvních schůzí EP ukazují, že EKR hlasuje nejčastěji společně s lidovci a na druhém místě s frakcí vyhraněných euroskeptiků. To je důkazem, že se EKR podařilo najít skutečnou „díru“ na evropském politickém trhu – prostor mezi federalistickou pravicí a euroskeptiky odmítajícími vše spojené s evropskou integrací.

Přes ústrky ze strany větších frakcí, které vedly například k tomu, že EKR nemá zastoupení ve vedení parlamentu – předsednictvu – obsadila EKR několik důležitých pozic v rámci struktur EP. Poslanci EKR předsedají jednomu výboru a třem meziparlamentním delegacím (poslanec ODS Milan Cabrnoch delegaci pro vztahy se zakavkazskými republikami).

EKR nyní usiluje o stabilizaci své pozice na evropské politické scéně. Plánuje další rozšíření členské základny v rámci EP, vytváří alianci členských stran, která bude mít na starost spolupráci stran mimo EP, a ustavila také vlastní politickou nadaci. Další roky ukážou, jak pevně již samostatná konzervativní frakce v EP zapustila kořeny.