Úvodník

24. listopadu 2009 - Petr Sokol
24 List

Vážení čtenáři

Desáté letošní číslo časopisu CEVRO Revue, které máte právě v rukou, vychází s podporou nově založené frakce Evropští konzervativci a reformisté v Evropském parlamentu. Vznik této frakce je důležitým přelomem pro českou i evropskou pravici. Vznikla totiž nová, nefederalistická a čistě pravicová frakce. Vzhledem k důležitosti tohoto kroku jsme se rozhodli zvolit problematiku nové frakce jako ústřední téma tohoto čísla. V úvodním redakčním článku představíme proces vzniku frakce a její místo v evropském politickém spektru. Následují vizitky sedmi stran, které se s ODS do frakce EKR zapojily. Tematickou část doplňuje rovněž rozsáhlý rozhovor s poslancem ODS a EKR v Evropském parlamentu Oldřichem Vlasákem.

Právě z iniciativy Oldřicha Vlasáka, a také díky jeho podpoře, toto speciální číslo věnované pozici ODS v Evropském parlamentu a v nové frakci EKR vychází.

K tématu EKR směřuje také grafická příloha tohoto vydání, která znázorňuje, odkud jednotlivé strany EKR v rámci EU pochází.

K problematice EKR se ovšem vracíme i v dalších rubrikách. Zahraniční inspirace se věnuje rozboru poslední výroční konference britské Konzervativní strany, která finišuje přípravy před parlamentními volbami. Parlamentní volby se ve Velké Británii musí uskutečnit nejpozději příští rok na jaře a konzervativci mají velkou šanci vrátit se po třinácti letech do vlády.

Také v rubrice galerie osobností se zaměřujeme na spojence ODS v nové frakci, a proto jsme pro vás připravili portrét bývalého polského premiéra a zakladatele polské strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslawa Kaczyńského.

Tyto tematické stránky doplňují další tradiční rubriky, na které jste již zvyklí.

Přejeme Vám příjemné čtení!