Letní Akademie zaznamenala další úspěch

26. října 2009 - Miloš Brunclík
26 Řij

V pondělí 24. srpna 2009 zahájila vysoká škola CEVRO Institut již druhý ročník unikátního vzdělávacího projektu Letní akademie moderní politiky a práva. Kurz, jenž se uskuteční ve dnech 24. – 28. srpna, je určen studentům a čerstvým absolventům gymnázií a dalších středních škol, kteří se věnují společenskovědní problematice.

Přednášky politologie, práva a mezinárodních vztahů doplnila návštěva obou komor českého Parlamentu, diskuse na téma 20 let svobody (komunismus v ČR po roce 1989) a filmový seminář.

Letní akademie byla, po registraci a ubytování účastníků, zahájena přednáškou na téma Lisabonská smlouva. Prorektor vysoké školy CEVRO Institut JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. zde ozřejmil právní rámec evropské integrace. V průběhu přednášky měli posluchači kurzu rovněž možnost vyjádřit své názory a také diskutovat o daném tématu. Poté následoval společný večer a představení účastníků.


Den druhý: příprava na volební kampaň a návštěva Sněmovny

Druhý den letní akademie začal přednáškou Mgr. Ladislava Mrklase, Ph.D., politologa, ředitele CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie. Témat znělo České volební kampaně 2009 – co bylo a co bude?

Přednáška se skládala celkem ze tří částí. V první z nich byla řeč o politickém marketingu. Druhá byla věnována podobě kampaní v ČR. A ve třetí – interaktivní části – dostali prostor i posluchači. Studenti měli možnost prezentovat svoje názory a rovněž si mohli vyzkoušet přípravu vlastní předvolební kampaně.

Po obědě navštívili účastníci Letní akademie moderní politiky a práva Poslaneckou sněmovnu PČR a vyslechli výklad k vybraným aspektům českého parlamentarismu. Poté si studenti mohli sami „osahat“ práci zákonodárce, a to formou parlamentní simulace.

Začátek třetího dne letní akademie byl ve znamení přednášky na stále aktuální téma Mezinárodní vztahy – Evropa, Rusko a energetika. Přednášejícím byl Mgr. Karel Svoboda, pedagog vysoké školy CEVRO Institut. Středeční odpoledne bylo pak využito k návštěvě a prohlídce Senátu PČR.

Večer se konal filmový seminář pod vedením PhDr. Daniela Kunštáta, Ph.D., pedagoga vysoké školy CEVRO Institut. Studenti měli možnost shlédnout film České televize Polojasno.


Závěr obstarala EU a Spojené státy

Závěrečný den letní školy začal přednáškou PhDr. Miloše Brunclíka, Ph.D., pedagoga vysoké školy CEVRO Institut. Tématem bylo Ohlédnutí za českým předsednictvím ze švédské perspektivy.

Druhá dopolední přednáška se zabývala rovněž mezinárodními vztahy, konkrétně vztahy mezi Evropskou unií a USA. Přednášejícím byl Dr. Roman Joch, pedagog vysoké školy CEVRO Institut a ředitel Občanského institutu.

Čtvrteční odpoledne bylo pak věnováno diskuzi o komunismu v ČR po roce 1989 – 20 let svobody. Vystoupili zde Dr. Václav Žák, šéfredaktor kulturního časopisu Listy, a PhDr. Pavel Žáček, Ph.D., ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Moderátorem odpoledne byl Martin Komárek z Mladé fronty DNES.

V podvečer byla Letní akademie moderní politiky a práva ukončena předáním certifikátů absolventa posluchačům. Někteří vytrvalejší posluchači poté ještě absolvovali dobrovolnou část letní akademie – seminář Ing. Arch. Ondřeje Šefců Plavba za historií Karlova mostu. Jednalo se o komentovanou prohlídku Karlova mostu, a to z perspektivy vodní hladiny, po níž se účastníci plavili na palubě výletní lodi.

Cílem Letní akademie bylo seznámit zájemce o studium politologie a práva se základy obou věd a umožnit jim navštívit prostory, kde se tvoří politika naší země. Padesátka studentů z celé republiky by měla získat znalosti, které využije při výuce společenských věd na svých středních školách, případně při vstupu do vysokoškolského prostředí.

 

 Petr Kolář přednášel účastníkům o evropské integraci
Petr Kolář přednášel účastníkům o evropské integraci