CEVRO v zahraničí

26. října 2009 - Jiří Kozák
26 Řij

Prorektor pro rozvoj Ladislav Mrklas a ředitel CEVRO Jiří Kozák se 11.­ až 12. září zúčastnili výročního semináře Nadace Konrada Adenauera (KAS), který se pod názvem Politické vzdělávání ve Střední Evropě konal v Pecínově nedaleko Benešova.

Na programu tohoto tradičního setkání KAS se svými partnery bylo zhodnocení projektů realizovaných v uplynulém roce a informace o projektech na rok 2010. Vedle toho zástupci více než deseti partnerských organizací vyslechli několik zajímavých přednášek, jež se bezprostředně týkaly vybraných aspektů fungování neziskových organizací (fundraising – Roman Frňous z GE Money Bank, mediální prezentace – Bára Procházková z Respektu), i témat, která chce KAS do budoucna podporovat (česko-německé vztahy – prof. Ivan Nový z VŠE, menšiny v české společnosti – sociolog Ivan Gabal). Ladislav Mrklas na tomto semináři hodnotil zejména projekty realizované ve spolupráci s brněnským Mezinárodním politologickým ústavem za podpory KAS. Načrtnul také některá témata, kterým se bude CEVRO Institut věnovat v roce 2010. Mezi nimi jmenoval připomenutí dvaceti let svobodných voleb v Česku, diskusi o ústavních a volebních reformách, připomínání mement obou totalitních režimů (komunismu a nacismu) či již tradiční Letní akademii moderní politiky a práva, resp. filmové semináře.


Hodnoty a ideologie v politickém vzdělávání – mezinárodní setkání politických nadací

Poslední zářijový víkend se ve slovenském Čilistově nedaleko Bratislavy sešli zástupci tří desítek politických nadací z celé Evropy, aby diskutovali své zkušenosti s politickým vzděláváním s ohledem na politické hodnoty a ideologie. Hostitelem setkání byl International Republican Institut ve spolupráci s Robert Schuman Institute a Centre for Political Parliamentary Education and Training.

Politické vzdělávání je jedním z důležitých nástrojů zlepšování demokracie po celém světě a výměna zkušeností mezi vzdělávacími organizacemi je nezbytným předpokladem úspěchu. Tradiční součástí podobných setkání je představení nejúspěšnějších projektů z různých regionů a hledání možností spolupráce v mezinárodních projektech. Účastníci se nevyhnou ani diskusi nad problémy, kterým politické vzdělávání čelí. Jedním z častých problémů je například nedostatečný zájem aktivních politiků o vlastní vzdělávání.

CEVRO zastupoval jeho ředitel Jiří Kozák, který vystoupil s příspěvkem s názvem Values and Ideology or Just a Label?, ve kterém se zamyslel nad tím, zda v EU platí rozdělení politiky ve smyslu ideologickém a hodnotovém, nebo čistě pragmatickém s ohledem na moc. Hlavní otázkou jeho prezentace bylo, co znamená evropanství a kde stojí z pohledu politických hodnot a ideologie. Z příspěvku vyplynulo, a následná diskuse to i potvrdila, že současná politika v Evropské unii postrádá jakékoliv levo-pravé rozdělení z pohledu hodnot a ideologií.

Setkání přineslo i konkrétní příslib spolupráce v podobě přípravy projektů podpory demokracie v jižních zemích bývalé Jugoslávie.

 

 Společná fotka účastníků semináře
Společná fotka účastníků semináře