CEVRO Institut má nového rektora, CEVRO ředitele

26. října 2009 - redakce
26 Řij

Ve středu 16. září proběhla inaugurace nového rektora vysoké školy CEVRO Institut prof. Josefa Šímy. Současně správní rada ústy svého předsedy Dr. Ivana Langera poděkovala dosavadnímu, historicky prvnímu rektorovi prof. Miroslavu Novákovi.

Profesor Novák poděkoval všem spolupracovníkům a popřál novému rektorovi mnoho zdarů v jeho funkci. Současně prof. Novák přítomné ujistil, že vysokou školu v žádném případě neopouští, ba právě naopak, že oproštěn od administrativních povinností bude mít nyní více času na práci odbornou.

Nový rektor prof. Šíma poděkoval svému předchůdci a ocenil i to,  jak velký kus cesty škola pod jeho vedením  urazila. Současně prof. Šíma hovořil o tom, že škola, například i získáním akreditace magisterského studia, dorazila na rozcestí a nyní bude důležité, aby nově zvolený směr byl správný. Tedy aby se škola stala skutečně respektovanou vzdělávací institucí i na mezinárodním poli.

Kromě pohybu na Vysoké škole CEVRO Institut došlo k personálním změnám i v mateřské společnosti CEVRO. Dosavadního ředitele Mgr. Ladislava Mrklase, Ph.D., který byl jmenován prorektorem Vysoké školy CEVRO Institut pro rozvoj, nahradil stávající projektový manažer Jiří Kozák. Novým členem správní rady se pak stal šéfredaktor CEVRO Revue Petr Sokol.

 

 Nový rektor Vysoké školy CEVRO Institut Josef Šíma
Nový rektor Vysoké školy CEVRO Institut Josef Šíma