Chce to nápady

26. října 2009 - Jiří Vambera
26 Řij

Krajské zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo poskytnutí 90 milionů korun na částečné oddlužení krajských nemocnic. Největší částku dostane zařízení s největšími dluhy. Naopak špitály s hospodařením vyrovnaným se musejí spokojit se symbolickým drobtem. Podle předsedy zdravotního výboru uplatňovaly nemocnice rozdílnou hospodářskou strategii. Zjednodušeně řečeno, jedny léčily bez ohledu na náklady, druhé ukázněně do výše přidělených prostředků. Jak vidno, druhá strategie s kázní je chybná. Vedení nemocnic s vyrovnaným hospodařením v Trutnově a ve Dvoře Králové by asi mělo jít do učení ke kolegům z Náchoda a Rychnova anebo být vyměněno.

Slyšeli jsme i plán, jak nejlépe situaci řešit. Nemocnice se změní zpátky z akciových společností na příspěvkové organizace. Pak bude jejich hospodaření průhledné a úspornější. Pamatuji se, že před lety se změna z příspěvkových organizací na akciovky zdůvodňovala úplně stejně. Obchodní společnosti měly zajistit co nejekonomičtější provoz. A nyní je mají staronové příspěvkovky ještě trumfnout? Pravda, zlepší se postavení zaměstnanců. Zdravotníci budou mít zaručené tabulkové platy, bez ohledu na hospodářské výsledky nemocnice. Co ale bude zdravotnická zařízení motivovat k hospodárnosti?

Kraj se dostává do nezáviděníhodné situace. Platí některé činnosti dvakrát. Přestože zaměstnává pracovníky jak na odboru zdravotnictví, holdingu i v kontrolních orgánech, platí externím firmám za posudky, audity a rozbory. Nemocnice v Náchodě má nyní vlastně dva ředitele. Peníze rozdané za poplatky by také mohly dostat nemocnice. Zároveň se kraj zavazuje v příštích letech dávat více peněz na mzdy zdravotníků. Protože se na obzoru nerýsují žádné nové podstatné zdroje příjmů a rozpočet, bohužel, není nafukovací, budou se muset ostatní uskrovnit. Školy a silnice, vodovody a památky, třeste se!

V minulém období jsme se zaměřovali na podporu rovnoměrného rozvoje hospodářství v kraji, na uskutečňování důležitých velkých projektů, na přilákání investorů. V konečném důsledku tohle povede k většímu množství peněz v krajském rozpočtu. Bylo to snazší v období ekonomické konjunktury. Bylo by však sebevražednou chybou toto úsilí nyní utlumit a zpochybňovat akce, které mají pomoci vzdělávání, cestovnímu ruchu, dopravě, zemědělství a dalším.