Novinky.cz: Soutěž vyzývá středoškoláky k zamyšlení se nad 20 lety demokracie u nás

03. září 2009
03 Zář
www.novinky.cz
03.09.2009

Zpravodajský server novinky.cz informoval na svých stránkách o připravované soutěži Mezinárodního politologického ústavu, CEVRO Institutu, občanského sdružení PANT a pražského zastoupení Konrad Adenauer Stiftung s názvem 20 let svobody aneb demokracie není samozřejmost. Článek najdete níže.Dvacet let svobody aneb demokracie není samozřejmost. Tak se jmenuje soutěž pro studenty středních škol, kterou ke dvacátému výročí sametové revoluce připravili společně Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, CEVRO Institut, občanské sdružení PANT a Konrad-Adenauer-Stiftung. Středoškoláci mají v soutěži za úkol napsat esej k tématu svobody a demokracie.

Konkrétně se mají vyjádřit k tomu, jak vnímají demokratické zřízení našeho státu, v čem vidí jeho slabiny či sílu, jaký si představují, že byl život v době totality, jak vnímají utrpení politických vězňů komunistické totality nebo co pro ně znamená hrozba komunismu, totality a ztráty svobody dnes. Text by měl mít rozsah 3 normostrany.

Vítězný text bude odměněn částkou 5 000 korun, druhý nejúspěšnější autor získá 3 000 korun a třetí 1 000 korun. Výsledky soutěže budou vyhlášeny během konference 20 let demokracie v ČR 5. listopadu 2009 v sídle vysoké školy CEVRO Institutu v Praze.

Při hodnocení esejí budou zohledněny vědomosti autora o komunismu, jeho argumentace, autentičnost, originalita, gramatická a stylistická správnost textu a také respektování formálních náležitostí (rozsah, naplnění vymezeného zadání). Rozhodnutí o vítězi je plně v kompetenci odborné komise. Nejlepší eseje budou uveřejněny. Více informací o soutěži naleznete na webových stránkách www.20let.cz.

Článek vyšel na serveru novinky.cz 3. září 2009