Soutěž o nejlepší esej na téma 20 let svobody aneb demokracie není samozřejmost

31. srpna 2009
31 Srp
CEVRO Institut

Logo soutěže o nejlepší esej na téma 20 let svobodyVysoká škola CEVRO Institut, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, občanské sdružení PANT a Konrad-Adenauer-Stiftung, zastoupení v Praze vyhlásily soutěž o ceny o nejlepší esej na téma 20 let svobody aneb demokracie není samozřejmost.

sběr esejů byl ukončen dnem 30. září. v současné době probíhá výběr nejlepších. vítězové budou vyhlášeni dne 5. listopadu na konferenci 20 let svobody na vysoké škole cevro institut.

 

PŮVODNÍ ZADÁNÍ:

Kdo?

Studenti středních škol a gymnázií

Co?

Letos si připomínáme dvacáté výročí konce totalitního zřízení, které ovládalo přes čtyřicet let život ve většině států střední a východní Evropy, včetně naší vlasti. V době nesvobody zde vládla komunistická strana, jejíž režim znamenal pro mnoho lidí smrt, zničené zdraví, rozvrácení rodiny, ztrátu majetku, ale i každodenních svobod, které dnes považujeme za samozřejmost, jako je možnost cestovat, vyjadřovat svůj názor, podnikat nebo si bez fronty koupit v obchodě toaletní papír.
Zapomínání je lidskou vlastností. Abychom si proto nemuseli tuto nesvobodu znovu prožít, musíme si jí neustále připomínat.
Určitě jste od svých rodičů, prarodičů či ve škole slyšeli, co znamenala komunistická totalita. V médiích často můžete slyšet o tom, jaké utrpení způsobuje komunismus v Severní Koreji nebo na Kubě. Napište esej, jak vnímáte demokratické zřízení našeho státu, v čem vidíte jeho slabiny či sílu, jaký si představujete, že byl život v době totality, jak vnímáte utrpení politických vězňů komunistické totality nebo co pro vás znamená hrozba komunismu, totality a ztráty svobody dnes.

Kolik?

Text by měl mít rozsah 3 normostrany (5400 znaků včetně mezer)

Kdy?

Uzávěrka pro zaslání esejů byla 30. září 2009.

Ocenění:

1. cena: 5 000 Kč
2. cena: 3 000 Kč
3. cena: 1 000 Kč
a další hodnotné ceny

Vyhlášení:

Organizátoři vybírají 30 nejlepších esejů, které postoupí do finálového kola. V něm odborná komise Masarykovy univerzity a vysoké školy CEVRO Institut vybere vítězné eseje, které budou vyhlášeny během konference 20 let demokracie v ČR 5. listopadu 2009 v sídle vysoké školy CEVRO Institut, Měšťanské besedě, Jungmannova 17, Praha 1.

V odborné komisy zasedají například Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů, Petr Fiala, rektor Masarykovy univerzity nebo Dušan Hendrych, garant vysoké školy CEVRO Institut.


Kritéria:

Při hodnocení esejí budou zohledněny vědomosti autora o komunismu, jeho argumentace, autentičnost, originalita, gramatická a stylistická správnost textu a také respektování formálních náležitostí (rozsah, naplnění vymezeného zadání). Rozhodnutí o vítězi je plně v kompetenci odborné komise. Účastí v soutěži souhlasíte s uveřejněním Vaší eseje (s uvedením Vašeho jména a informace, že se jedná o soutěžní esej na téma 20 let svobody, aneb demokracie není samozřejmost). O uveřejnění eseje, stejně jako o výsledku soutěže, budete informováni emailem.

Kontakt:

Bližší informace naleznete na www.20let.cz
Vaše dotazy zodpovíme na emailové adrese: esej@iips.cz

Informační plakát k soutěži si můžete stáhnou zde.