CEVRO doporučuje: ObecniFinance.cz - Obce a sdílená daň z příjmů právnických osob

29. července 2009
29 Červ
ObecniFinance.cz

Přečtěte si nejnovější komentář na odborném serveru pro zastupitele ObecniFinance.cz, jehož je CEVRO partnerem.

Ukázka textu:

Konec června znamená poslední termín pro zaplacení daní pro většinu právnických osob (nezvolily-li jiné období jako hospodářský rok) a část fyzických podnikajících osob. Z pohledu obecních rozpočtů bývala již několik let daň z příjmů právnických osob určitým polštářem, který zmírňoval případné výpadky v přerozdělovaných zdrojích. V situaci rostoucí ekonomiky a při neměnné legislativě pak platí, že se objem odváděných firemních daní stabilně zvyšuje, což se promítá také na zálohách hrazených v druhém polovině roku.

Letos je však situace dost odlišná. Na grafu, který se nachází na webových stránkách Ministerstva financí (pro zachování přehlednosti jej nekopírujeme zde do textu), je zřejmý rozdíl mezi žlutým sloupcem roku 2008 a zeleným zachycující rok 2009...

Celý text naleznete zde.

ObecniFinance.cz - portál pro zastupitele