Zrod nové frakce: Evropští konzervativci a reformisté

28. července 2009 - Petr Sokol
28 Červ

Krátce po volbách byl završen proces vzniku nové konzervativní frakce. Aktivity v tomto směru zahájili čeští občanští demokraté a britští konzervativci již v roce 2006, kdy společně vytvořili Hnutí pro evropskou reformu (MER). Jedním z jeho cílů bylo vytvoření nové pravicové, nefederalistické frakce v Evropském parlamentu. Ještě před letošními volbami do EP ODS i Konzervativní strana oznámily, že okamžikem voleb opouští dosavadní frakci Evropská lidová strana – Evropští demokraté (EPP–ED).

 
Česko-polsko-britské jádro

Zúčastněné strany oznámily vznik nové frakce v Evropském parlamentu na konci června. Frakce ponese název Evropští konzervativci a reformisté a původně se k ní přihlásilo pětapadesát nově zvolených poslanců EP. Jádrem nové frakce se staly dvě strany, které tvořily prvek Evropští demokraté v rámci frakce Evropská lidová strana – Evropští demokraté (EPP–ED) – britská Konzervativní strana a česká Občanská demokratická strana (ODS). Třetí klíčovou stranou ve frakci je polská formace Právo a spravedlnost (PiS), jejíž poslanci dosud zasedali ve frakce Unie pro Evropu národů (UEN) a strana patřila k eurostraně Aliance pro Evropu národů (AEN), kterou vytvořily zejména strany patřící v EP právě k frakci UEN.

Z pětapadesáti poslanců nové frakce pochází dvacet šest z britské Konzervativní strany (včetně jednoho zvoleného v Severním Irsku pod hlavičkou Ulsterští unionisté a konzervativci), patnáct z polského PiS a devět z české ODS. Už samotní britští konzervativci by tedy sami naplnili jednu ze dvou podmínek k ustavení frakce – členství pětadvaceti poslanců. Druhou podmínkou tvoří účast poslanců z alespoň čtvrtiny členských zemí Unie (aktuálně sedm států). I tato podmínka byla naplněna, protože k nové frakci se připojilo pět dalších poslanců z pěti zemí.

 
Pět zemí – pět poslanců

Prvním z nich je maďarský poslanec Lajos Bokros, který byl zvolen za Maďarské demokratické fórum (MDF). Bokros je bývalý nestranický ministr financí v socialistické vládě G. Horna, který na počátku 90. let provedl v Maďarsku radikální ekonomické reformy. Bokros byl letos osloven MDF, aby vedl jako nestraník jeho kandidátku do EP. Nabídku přijal a vytáhl stranické preference ze dvou procent nad hranici pěti procent, nutnou ke vstupu do EP. Konzervativní MDF mělo dosud jediného poslance EP, který zasedal ve frakci EPP–ED. MDF jako strana bylo plnoprávným členem Evropské lidové strany (EPP), kterou nyní pravděpodobně opustí.

Dalším členem frakce se stal Roberts Zile, poslanec za lotyšskou konzervativní stranu Za vlast a svobodu – Lotyšské národní hnutí nezávislosti (TuB–LNNK). Zile je bývalý ministr financí a dopravy a v EP již zasedal od roku 2004. Jeho strana patřila ke stejné frakci i eurostraně jako polské PiS – tedy k UEN (resp. eurostraně AEN).

Nizozemsko bude v nové frakci zastupovat Petr van Dalen, který byl zvolen za koalici Křesťanské unie (ChU) a Politické reformní strany (SGP). Obě spojené strany patří k ortodoxně protestantským stranám. Zatím měly v EP dva poslance, za každou koaliční stranu jednoho, a oba do voleb náleželi k euroskeptické frakci Nezávislost a demokracie (IndDem). Nyní se jejich cesty v EP rozejdou. Koalice obhájila v letošních volbách dva mandáty, ale každý z poslanců zasedne v jiné frakci. Peter van Dalen zvolený za ChU, která je nyní členem nizozemské koaliční vlády (s křesťanskými demokraty a labouristy), míří do nové frakce Evropští konzervativci a reformisté, zatímco poslanec Belder zvolený za SGP se nepřihlásil k frakci Evropa demokracie a svobody.

Ve frakci bude ale ještě jeden Nizomec, i když zvolený v Belgii. Belgická (vlámská) strana Listina Dedecker (LDD; pojmenovaná po svém zakladateli) nominovala publicistu a bývalého vysokého úředníka Evropské komise Derka Jana Eppinka. Eppink byl tajemníkem v kabinetu komisařů Bolkesteina a Kallase. Dříve pracoval jako novinář a proslavil se knihou Život evropského mandarína, v níž vtipně popsal život eurokratů. Listina Dedecker, která vznikla oddělením pravicového křídla od Vlámských liberálů a demokratů (VLD), dosud nebyla v EP zastoupena.

Posledním poslancem nové frakce se měl stát Hannu Takkula, který byl zvolen za finskou agrární Stranu středu (KESK), ale odmítl pokračovat spolu se zbylými poslanci této strany v rámci frakce Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), jejíž jádro tvoří poslanci stran patřících k eurostraně Evropští liberálové, demokraté a reformisté (ELDR). Takkula argumentoval, že ALDE je pro jeho stranu příliš levicová a progresivní. Takkula ale ještě před ustavením nového EP své rozhodnutí změnil a vrátil se do ALDE.

Naopak se ještě po oficiálním ohlášení vzniku frakce podařilo získat poslance Waldemara Tomaszewského, které zastupuje menšinovou Polskou volební akci v Litvě (AWPL–LRLA).

Po ustavující schůzi byl z ECR vyloučen britský poslanec Edward McMillan-Scott, protože proti vůli frakce kandidoval na post místopředsedy EP a tím přispěl k nezvolení oficiálního kandidáta ECR Michala Kamińského. Frakce má nyní 54 členů, čímž je pátá největší v EP. Předsedou nové frakce byl nejprve prozatímně zvolen Brit Timothy Kirkhope, kterého po ustavující schůzi EP nahradil Polák Michal Kamiński. Místopředsedou frakce byl zvolen také Jan Zahradil z ODS.