Květen-červenec

27. července 2009 - Petr Sokol
27 Červ

Volební kampaň ODS bude řídit Ivan Langer

Na svém zasedání se 18. května výkonná rada ODS zabývala přípravou předčasných podzimních voleb. Vedením volebního štábu a přípravou kampaně pověřila místopředsedu ODS Ivana Langera a přípravou volebního programu pro podzimní předčasné volby do PS PČR 1. místopředsedu ODS Davida Vodrážku. VR ODS dále podpořila návrh na intenzivní spolupráci se zahraničními konzultanty.


ODS zvítězila v evropských volbách

ODS vyhrála ve dnech 5.–6. června volby do Evropského parlamentu. Celkem ve volebním klání získala devět křesel za 31,45 % hlasů. Svůj mandát obhájili Milan Cabrnoch, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Hynek Fajmon, Ivo Strejček a Miroslav Ouzký, nově byli do europarlamentu zvoleni Evžen Tošenovský, Edvard Kožušník a Andrea Češková. Evžen Tošenovský také získal absolutně nejvyšší počet preferenčních hlasů.


V EP vznikla nová konzervativní frakce

V Evropském parlamentu byla 24. června oficiálně ustavena nová politická frakce s názvem European Conservatives and Reformers Group (ECRG – Skupina evropských konzervativců a reformistů), jejíž součástí je i ODS. Frakci povede Polák Michal Kaminski ze strany Právo a spravedlnost, místopředsedy jsou Jan Zahradil (ODS), Adam Bielan (PiS) a Timothy Kirkhope (CP). Frakce je pátou největší v Evropském parlamentu.


VR ODS schválila volební kandidátky

Výkonná rada ODS na svém zasedání schválila 14. černence všech čtrnáct krajských kandidátních listin pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny PČR a bez výhrad tak podpořila nominace regionů. Seznam lídrů: Praha – David Vodrážka, Středočeský kraj – Petr Bendl, Jihočeský kraj – Jan Bauer, Plzeňský kraj – Jiří Pospíšil, Karlovarský kraj – Miloš Patera, Ústecký kraj – Petr Gandalovič, Liberecký kraj – Zdeněk Mach, Královéhradecký kraj – Jozef Kochan, Pardubický kraj – Daniel Petruška, Vysočina – Miroslava Němcová, Jihomoravský kraj – Mirek Topolánek, Olomoucký kraj – Ivan Langer, Zlínský kraj – Petr Nečas a Moravskoslezský kraj – Pavel Drobil. Celostátním lídrem bude stávající předseda ODS Mirek Topolánek.


ODS podpořila obce postižené povodněmi

ODS na konci června podpořila jedním milionem korun obce v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji nejvíce postižené letošními povodněmi. Finanční prostředky jsou určeny na bezprostřední odstranění následků povodní a na pomoc lidem, které povodeň připravila o přístřeší.


Nový předsedou eurposlaneckého klubu ODS M. Ouzký

Nově zvolení poslanci klubu ODS v EP na svém prvním zasedání zvolili 16. července nové vedení klubu. Předsedou se stal Miroslav Ouzký, místopředsedou Evžen Tošenovský. Do funkce pokladníka poslanci zvolili Oldřicha Vlasáka a koordinátorem hlasování (Whip) se stal Milan Cabrnoch. Na prvním zasedání EP také došlo k rozdělení poslanců do výborů: Evžen Tošenovský zasedne ve Výboru pro průmysl, vědu a energetiku, kde je zároveň místopředsedou, Milan Cabrnoch ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci; je zároveň koordinátorem výboru, Andrea Češková do Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Hynek Fajmon ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Edvard Kožušník ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Miroslav Ouzký ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin; je zároveň koordinátorem výboru, Ivo Strejček v Hospodářském a měnovém výboru, Oldřich Vlasák ve Výboru pro regionální rozvoj; je zároveň koordinátorem tohoto výboru a Jan Zahradil ve Výboru pro mezinárodní obchod.