Přečetli jsme: Evropská unie / Petr Fiala, Markéta Pitrová

27. července 2009 - redakce
27 Červ

Petr Fiala, Markéta Pitrová / Evropská unieMimořádně úspěšná publikace Evropská unie a bez nadsázky bible Evropské unie v českém jazyce z pera Petra Fialy a Markéty Pitrové vychází nyní ve druhém, doplněném a aktualizovaném vydání.

Publikace, která je využívána jako učební pomůcka na vysokých školách, obsahuje vše podstatné, co se dotýká Evropské unie. První část je věnována vývoji evropské integrace a autoři se v ní zabývají obdobím od počátku evropské ideje až po aktuální vývoj vrcholící Lisabonskou smlouvu.

Další část je věnována institucionální stavbě Evropské unie a popisuje vše, co se týká Evropské rady, Rady EU, Komise, Evropského parlamentu, Evropského soudního dvora, a nevyhýbá se ani méně známým institucím typu Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů či Účetního dvora.

Třetí část se zabývá evropskými politikami v jejich obsahovém smyslu. Rozebírá vývoj okolo ustavování jednotného trhu a hospodářské a měnové unie (tzv. první pilíř), samostatnou část věnuje společné zahraniční a bezpečnostní politice (tzv. druhý pilíř) a spolupráci v oblastech vnitra, justice a policie (tzv. třetí pilíř). V závěru analyzuje financování politik a rozpočet EU. Kniha by rozhodně neměla chybět v knihovně každého, koho zajímá vývoj v Evropská unii.