Vědomostní test: Moderní polská politika

27. července 2009 - redakce
27 Červ

1/ Jak se jmenovalo demokratizační hnutí Polska osmdesátých let?
a)         Solidarita
b)         Veřejnost proti násilí
c)         Sajudis

2/ Kdo stál v čele tohoto hnutí?
a)         Alexander Kwasniewski
b)         Lech Kaczyński
c)         Lech Wałęsa

3/ Které polské město bylo centrem tohoto hnutí?
a)         Gdaňsk
b)         Krakov
c)         Vratislav

4/ Kdo byl první demokratickým polským premiérem?
a)         Tadeusz Mazowiecki
b)         Adam Michnik
c)         Leszek Miller

5/ Kdo je považován za architekta polských ekonomických reforem?
a)         Jerzy Buzek
b)         Leszek Balcerovicz
c)         Jan Rokita

6/ Kolikrát se v Polsku konaly prezidentské volby?
a)         třikrát
b)         čtyřikrát
c)         pětkrát

7/ Jak se jmenuje horní polská komora?
a)         Národní rada
b)         Senát
c)         Sejm

8/ Na jaké územně-správní celky se dělí Polsko?
a)         župy
b)         spolkové země
c)         vojvodství

9/ Která strana je dnes v Polsku nejsilnější?
a)         Občanská platforma
b)         Právo a spravedlnost
c)         Sociálnědemokratická strana

10/ Kdo je nejznámějším představitelem populistické strany Sebeobrana?
a)         Andrzej Lepper
b)         Leszek Miller
c)         Jaroslaw Kaczyński

11/ Podle jakého volebního systému se volí do polské dolní komory?
a)         poměrný
b)         jednokolový většinový
c)         dvoukolový většinový

12/ Co má ve znaku politická strana Právo a spravedlnost?
a)         orlici s korunou
b)         lva s korunou
c)         čtyřlístek

13/ Kolik europoslanců volili na začátku června Poláci?
a)         22
b)         10
c)         50

14/ Jak se jmenuje vlivné polské rádio, blízké katolické církvi?
a)         Radio Maryja
b)         Radio Jadwiga
c)         Radio Zyta

 
15/ Kdo je dnes polským eurokomisařem?
a)         Benita Ferrero-Waldnerová
b)         Danuta Hübnerová
c)         Mariann Fischer Boellová

16/ Kdo z uvedených politiků nebyl členem Polské sjednocené dělnické strany?
a)         Aleksander Kwasniewski
b)         Leszek Miller
c)         Jerzy Buzek

17/ Kdy se v Polsku konaly poslední parlamentní volby?
a)         2005
b)         2006
c)         2007

18/ Kdo z bratrů Kaczyńských je starší?
a)         Jaroslaw
b)         Lech
c)         ani jeden, jsou dvojčata

19/ Který z polských politiků proslul svými návrhy na absolutní zákaz potratů nebo povinnost nošení školních uniforem?
a)         Andrzej Lepper
b)         Roman Giertych
c)         Radek Sikorski

20/ Ve kterém roce se Polsko stalo členem Evropské unie?
a)         2004
b)         2005
c)         2007


Správné odpovědi
1/a, 2/c, 3/a, 4/a, 5/b, 6/b, 7/b, 8/c, 9/a, 10/a, 11/a, 12/a, 13/c, 14/a, 15/b, 16/c, 17/c, 18/c, 19/b, 20/c

0–7/ Polsko patří k našim blízkým spojencům, měli byste si nastudovat alespoň základní politické reálie.
8–14/ Víte, jak to v Polsku chodí a máte povědomí o důležitých osobách a událostech posledních let.
15–20/ Polským politickým dějepisem jste proplul(a) bez zaváhání. Gratulujeme!