Projekty zahraniční spolupráce

27. července 2009 - Jiří Kozák
27 Červ

Politické nadace sdílející pravicové hodnoty sdružené v European Network of Political Foundations (ENoP, www.enop.eu) se již třetím rokem sešly k pracovnímu setkání na jihu Francie. Cílem jednání byla spolupráce na projektech propagace demokracie a vzdělávání (democracy promotion, capacity building) po celém světě. Evropská komise vypisuje pravidelně výzvy na podporu rozvojových států a méně rozvinutých demokracií a totalitních režimů. A právě politické nadace z rozvinutých států jsou důležitým aktérem při rozšiřování myšlenek demokracie.

Zástupci nadací z devíti evropských států jednali o potenciálním prostoru pro společný postup. CEVRO, jedinou organizaci z ČR, reprezentoval projektový manažer Jiří Kozák. Během tří dnů byly detailně představeny všechny zúčastněné organizace a jejich nejnovější aktivity. Dále byly definovány priority ve společném postupu a domluveny kroky pro budoucí spolupráci. Evropská komise prostřednictvím EuropeAid na podzim uveřejní výzvy v regionálních a tematických programech, na základě kterých se začnou připravovat společné zahraniční projekty. Na závěr setkání proběhla krátká rekapitulace technické přípravy projektů Evropské komise a registrace v systému PADOR, který slouží jako administrativní nástroj pro organizace spolupracující s Komisí na projektech v rámci EuropeAid.

Hlavními iniciátory setkání jsou pravidelně německé nadace Konrad Adenauer Stiftung a Hanns Seidel Stiftung. Dvě organizace, které mají největší zkušenost s propagací demokracie po celém světě (KAS má osmdesát kanceláří po celém světě, HSS pracuje ve více než padesáti státech). Obě nadace jsou dlouholetými partnery CEVRO v Česku. A právě v roce, kdy CEVRO slaví desáté výročí vzniku, se zintenzivňují jednání s našimi zahraničními partnery v Evropě o společných projektech propagace demokracie v třetích státech. Dvacet let po pádu komunistické diktatury nejlépe víme, že demokracie není zadarmo a je čas pomoci tam, kde stále ještě totalitní praktiky omezují lidskou svobodu.