Akademie uzavřela šestý ročník

27. července 2009 - Kamila Hubáčková
27 Červ

V sobotu 30. května absolvovali studenti Liberálně-konzervativní akademie závěrečné testy a obhajoby svých prací.
   Test se skládal z dvaceti otázek z látky probrané během akademického roku. Obhajoba měla dvě části. Jednak se hodnotila samotná obhajoba práce a pak také samotné podání, které měli studenti možnost natrénovat v hodinách komunikace a veřejné prezentace.

Seznam absolventů Liberálně-konzervativní akademie 2008/2009:

Milena Barnášková
Petr Býma
Dagmar Dabrowská
Stanislava Fišerová
Martina Janečková
Petr Jindřich
Eva Kročková
Roman Málek
Věra Rubáková
Luboš Rudišar
Vít Ruprich
Jana Rytnauerová
David Říha
Josef Tomšovský
Tatiana Wartuschová
Michal Zunt


Absloventi Liberálně-konzervativní akademie 2008/2009
Absloventi Liberálně-konzervativní akademie 2008/2009

Součásí zkoušek byly i obhajoby závěrečných prací

Součásí zkoušek byly i obhajoby závěrečných prací

Studenti při závěrečném testu

Studenti při závěrečném testu