Budou europoslanci hájit potřeby našich obcí a měst?

27. července 2009 - Oldřich Vlasák
27 Červ

V červnových volbách jsme si zvolili své zástupce do Evropského parlamentu pro příštích pět let. Zástupce, kteří budou mít možnost na evropském poli hájit nejen zájmy našeho státu, ale také prosazovat oprávněné potřeby obcí a měst. Otázkou však je, zda tak budou činit.

V tomto kontextu je více než zajímavé podívat se na výsledky průzkumu Svazu měst a obcí České republiky, který byl realizován před volbami a který se zaměřil na postoje kandidátů k roli místních samospráv na evropské úrovni a k evropským politikám ovlivňujícím samosprávy. Z nově zvolených zástupců kromě mé osoby reagovali z ODS dále Evžen Tošenovský, Milan Cabrnoch a Andrea Češková, z ČSSD pak Jiří Havel, Richard Falbr a Libor Rouček a z KDU–ČSL Zuzana Roithová. Ze zvolených poslanců za KSČM nereagoval nikdo.

Je potřeba si uvědomit, že poslanci Evropského parlamentu mají nejen možnost pozměňovat evropskou legislativu, ale mohou také interpelovat na Evropské komisi, připravit písemné prohlášení, které upozorní na problémy měst a obcí a vyzve příslušné evropské instituce k přijetí nápravných opatření, a zejména pak neformálně lobovat ve věci evropských fondů a iniciativ. Jejich možnosti ovlivňovat prostředí v evropských obcích a městech jsou proto poměrně značné.

Je zřejmé, že různé politické subjekty a jejich poslanci vykazují různou ochotu spolupráce a informovanost o zájmech a potřebách místních samospráv. Politika a legislativa EU se na první pohled může zdát vzdálená každodenním problémům, které musíme řešit; naše zkušenosti však jasně ukazují, že právě některé problémy naopak způsobuje a pro mnohé nabízí řešení. Diskutujme proto s našimi zástupci o problémech, které nás trápí. Jedině společným tlakem se nám podaří, že nově zvolení poslanci budou v Evropském parlamentu prosazovat i naše zájmy.