Dálnice umožňují vyšší rychlost

27. července 2009 - David Šeich
27 Červ

Zvýšení maximální rychlosti na 160 km/h (na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla) je součástí rozsáhlejší změny silničních pravidel, kterou připravila skupina expertů. Součástí navrhované úpravy je také zrušení bodové sankce za některé drobné delikty, řešení problematiky takzvané osoby blízké ústavním způsobem a také další změny ve prospěch řidičů i celkové bezpečnosti silničního provozu.

Je překvapivé, jak často jsme v zajetí starých představ a pořádků. Některým připadá zvýšení maximální rychlosti na 160 km/h vysoce nebezpečné. Přitom stačí srovnat stav vozovek i automobilů se situací před čtyřiceti lety, kdy dopravní předpisy pro provoz na našich komunikacích vznikaly. Nově budované úseky dálnic odpovídající moderním standardům dopravní infrastruktury nepochybně umožňují bezpečně jet vyšší rychlostí, než je oněch stávajících 130 km/h. Také současné automobily, jak každý uzná, vysoce překračují možnosti Škody 120, a to nejen v rychlosti, ale zejména v bezpečnostních prvcích či brzdných systémech (kupříkladu ABS). To vše dnes umožňuje přehodnotit limity, které byly stanoveny dávno v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století.

Prolomení rychlostního limitu 130 km/h však nemá být výzvou k pirátství na silnicích. Především má být doprovázeno proměnlivým dopravním značením. To znamená, že stošedesátka představuje pouze absolutní rychlostní maximum. Očekávám, že nákladně budované tabule mýtného značení nejsou jen pro okrasu, případně pro popřání příjemné cesty řidičům, ale mají být využívány dopravními experty pro efektivní regulaci dopravy.

V závislosti na aktuálním počasí, stavu vozovky a hustotě dopravy by se na jednotlivých úsecích dálnic a rychlostních silnic mohla měnit maximální rychlost podle těchto podmínek. Právě prolomení zastaralých pravidel a využívání flexibilního systému regulace rychlosti umožní zachovat bezpečnost na českých silnicích i při zvýšení rychlostního limitu.