Zbyněk Klíč: Bohatí platí víc i při rovné dani

27. července 2009
27 Červ
www.ihned.cz
27.07.2009

Výkonný redaktor CEVRO Revue Zbyněk Klíč publikoval v Hospodářských novinách 27.července komentář k ekonomickým návrhům ČSSD.Kdopak to útočí na úspěšné? ptá se ve čtvrtečních HN Jiří Paroubek. Snaží se dokázat, že ČSSD to rozhodně není, sterilností argumentů ale dokazuje pravý opak.

Například tvrdí, že úspěšnost se neměří pouze vydělanými penězi. To je jistě pravda, lékaři, učitelé a záchranáři jsou pro společnost užitečnější než byznysmeni a manažeři velkých firem. I když jak kdy. Ve stabilních časech narůstá role podnikatelů a byznysmenů, kteří dávají lidem práci, opravují silnice a stavějí obchody, což lidé pociťují momentálně jako důležitější než (pouhou) existenci záchranné služby. Tím nechci zpochybnit, že pro samotnou existenci společnosti je první kategorie nepochybně důležitější.

To však není podstatou sporu. Paroubek totiž polovinu článku věnuje právě výčtu těchto kategorií a ptá se, zdali jsou úspěšní, či nikoliv. Objektivně ano, zeptejte se však hasičů, učitelů či zdravotníků, zdali se cítí jako úspěšní. Plejáda z nich jistě řekne, že nikoliv.

Možná se ptejme proč - není to proto, že ČSSD tak vehementně bombarduje zdravotnické poplatky, že lékaři ani nemají peníze na plat sestřiček? Proč socialisté vytrvale zvyšují daně a zamezují podnikatelům zvyšovat platy zaměstnancům? Proč blokují školné, které by školám umožnilo zkvalitnit výzkum, vybavit učebny nebo zvýšit učitelům plat? Uvažuje takhle Jiří Paroubek?

Druhou část článku Jiří Paroubek věnuje údajné "výhodnosti" progresivního zdanění. Používá tradiční a částečně pravdivý argument, že výhody veřejných statků využívají více ti "úspěšnější", bohatší... Vyvozuje z toho však, že proto mají na veřejné statky i více přispívat, což zajistí progresivní zdanění. Opomněl však říci, že i podle rovného zdanění bohatší platí víc než chudší. Tak například 15 % z 10 tisíc a 100 tisíc není pokaždé 1500 korun, ale 1500 a 15 000 korun, tedy desetkrát více, stejně jako výdělek. Proč by měly být daně ještě dále zprogresivňovány?

Paroubek používá tradiční klamné nástroje na ospravedlnění svých cílů. Opomíjí fakt, že právě bohatší, které chce zdanit vysokou dní, jsou motorem ekonomiky a pomáhají chudším se vyšvihnout mnohem více než jeho třinácté důchody, přídavky na děti a další státní transfery. Každý si totiž bude moci rozhodnout, jakým směrem nabyté peníze použije, a nebude závislý na tom, jak se Jiří Paroubek či David Rath ten den vyspí.