CEVRO doporučuje: Souvislosti konce studené války a jejich důsledky na současnou situaci ve světě

21. července 2009
21 Červ
Americké centrum

CEVRO Vám doporučuje přednášku historika a honorárního konzula ČR v Bostonu prof. Igora Lukeše na téma dopadů konce studené války na současnou politickou situaci ve světě.

Akci pořádá Americké informační centrum při Velvyslanectví USA v ČR.

Termín: 23. července 2009 od 17.00 hodin

Místo: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 - Malá Strana

Přednáška bude vedena v českém jazyce.

Profesor Igor Lukeš píše zejména o období mezi světovými válkami v Evropě a o současném vývoji v Rusku a na Balkánu. Jeho práce byly publikovány v různých jazycích a časopisech jako například: Journal of Contemporary History, Diplomacy & Statecraft, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Historie a vojenství, Intelligence and National Security, The Polish Review, Journal of Cold War Studies a Slavic Review. Jeho kniha Czechoslovakia Between Stalin and Hitler: The Diplomacy of Edvard Benes in the 1930s *Československo mezi Stalinem a Hitlerem; Diplomacie Edvarda Beneše v třicátých letech minulého století+, publikována v Oxford University Press, získala cenu Boston Authors Club a cenu Kahn Award. Je rovněž spoluautorem a spoluredaktorem řady dalších publikací. Patří k nim například The Munich Conference, 1938: Prelude to World War II (1999) *Mnichovská konference, 1938: Začátek druhé světové války+, Inside the Apparat: Perspectives on the Soviet Union (1990) *Uvnitř aparátu: Pohledy na Sovětský Svaz+ and Gorbachev's USSR: A System in Crisis (1990) *Gorbačovo SSSR: Systém v krizi+.
Získal podporu různých institucí, včetně např.: Woodrow Wilson Center in Washington, DC, IREX, John M. Olin Foundation, The Philosophical Society a National Endowment for the Humanities. Byl také dvakrát stipendistou Fulbrightovy nadace pro výzkum a v roce 1997 získal cenu Excellence in Teaching na Bostonské Univerzitě.