Absolventi Liberálně-konzervativní akademie 2008/2009 - 6. ročník

02. července 2009 - CEVRO News
02 Červ

V sobotu 30. května absolvovali studenti Liberálně-konzervativní akademie závěrečné testy a obhajoby svých prací.

Test se skládal z dvaceti otázek z látky probrané během akademického roku. Obhajoba měla dvě části. Jednak se hodnotila samotná obhajova práce a pak také samotné podání, které měli studenti možnost natrénovat v hodinách komunikace a veřejné prezentace.

Absolventi Liberálně-konzervativní akademie 2009/2010

Seznam absolventů:

Barnášková Milena Býma Petr 
Dabrowská Dagmar Fišerová Stanislava 
Janečková Martina Jindřich Petr 
Kročková Eva Málek Roman 
Rubáková Věra Rudišar Luboš 
Ruprich Vít Rytnauerová Jana 
Říha David Tomšovský Josef 
Wartuschová Tatiana           Zunt Michal