CEVRO doporučuje: Známá polská politoložka Jadwiga Staniszkis bude hostem Polského institutu

06. května 2009
06 Kvě
Polský institut; www.polskyinstitut.cz

 

Polsko 1989 – 2009 podle Jadwigy Staniszkis

14. května v 18.00 se v Polském institutu v Praze uskuteční beseda s Jadwigou Staniszkis, světoznámou polskou socioložkou a politoložkou.

Jde o třetí setkání z cyklu Polsko 1989 – 2009 podle..., jehož se na pozvání Polského institutu účastní významné osobnosti polského intelektuálního života. Debatovat se bude o 20 letech vývoje demokratického Polska a v neposlední řadě i pokoušet se o srovnání polské a české zkušenosti se svobodou.

 Na setkání bude také pokřtěna nová kniha Jadwigy Staniszkis, O moci a bezmoci, kterou nyní v češtině vydává brněnské nakladatelství CDK.

Jadwiga Staniszkis (*1942), absolventka Varšavské univerzity, byla v roce 1968 za svoji opoziční činnost vyhozena z Varšavské univerzity a strávila několik měsíců ve vazbě. Později patřila mj. mezi hlavní poradce vznikajícího hnutí Solidarita. Nyní je řazena mezi nejvlivnější polské politické komentátory a politology.

Jadwiga Staniszkis je profesorkou sociologie na Varšavské univerzitě a na Institutu politických studií Polské akademie věd. Řadu let se zabývá zejména teoretickými koncepcemi přechodu k demokracii v podmínkách postkomunistické společnosti. Český čtenář si mohl přečíst její Postkomunismus. Zrod hádanky (CDK, Brno 2006). Mezi další její klasické publikace patří mj. Ontologie socialismu. V posledních letech se Jadwiga Staniszkis stále více věnuje problematice globalizace a proměně povahy moci v podmínkách globalizující se ekonomiky a integrující se Evropy.