Viděli jsme: Jak se to dělá / Marcel Łoziński / Polsko / 2006 / 86 min.

20. dubna 2009 - Lucie Litomiská
20 Dub

Marcel Lozinski / Jak se to děláMediální poradce Piotr Tymochowicz založil svou kariéru na tvrzení, že z každého člověka je možné udělat politika, pokud si tento zájemce osvojí jistou technologii a strategii. Z idey se zrodil kurz politické pantomimy a komunikačních obratů, které je třeba uplatňovat v mediální sféře, a také školení na organizaci a působivé vedení demonstrací. Filmař absolvoval celou výuku spolu s ostatními a díky tomu se divák stává přímým účastníkem. Má tak možnost sledovat vývoj učenlivého mladíka Dariusze, který se plně nechá modelovat poradcem. Vidíme jeho vstup do politiky a začátek slibně se rozvíjející kariéry.

Snímek umožňuje nahlédnout do zákulisí přesvědčivých projevů. Ukazuje, jak je údajné spontánní chování pouze hrou naučených gest a postojů, přesně strukturovaným tancem, kde není možné zaměnit jediný ­pohyb.